Inferencia estatística

A inferencia estatística é a dedución estimada de valores dunha poboación a partir do estudo dunha mostra (parte) representativa dela.

Calquera enquisa é un exemplo de inferencia estatística porque achega valores a partir dunha mostra enquisada.

Na industria é moi utilizada a inferencia estatística para o control da calidade, pois medir todos os produtos que se fabrican é xeralmente caro e recórrese a medir só mostras representativas da produción.