Unha enquisa[1] é un conxunto de preguntas normalizadas dirixidas a unha mostra representativa da poboación ou institucións, co fin de coñecer estados de opinión ou feitos específicos.

Tipos editar

As enquisas teñen por obxectivo obter información estatística indefinida, mentres que os censos e rexistros vitais de poboación son de maior alcance e extensión. Este tipo de estatísticas poucas veces outorga, en forma clara e precisa, a verdadeira información que se require, por iso é polo que sexa necesario realizar enquisas a esa poboación en estudo, para obter os datos que se necesitan para unha boa análise. Este tipo de enquisa abarca xeralmente o universo dos individuos en cuestión.

Outro tipo de Enquisas é Enquisas por Mostraxe onde se elixe unha parte da poboación que se estima representativa da poboación total. Debe ter un deseño mostral, necesariamente debe ter un marco de onde extraela e ese marco constitúeo o censo de poboación. A enquisa (mostra ou total), é unha investigación estatística en que a información é obtida dunha parte representativa das unidades de información ou de todas as unidades seleccionadas que compón o universo a investigar. A información obtense tal como se necesita para fins estatístico-demográficos.

Unha forma reducida dunha enquisa por mostraxe é unha "sondaxe de opinión", esta forma de enquisa é similar a unha mostraxe, pero se caracteriza porque a mostra da poboación elixida non é suficiente para que os resultados poidan achegar un informe confiable. Utilízase só para colleitar algúns datos sobre o que pensa un número de individuos dun determinado grupo sobre un determinado tema.

Os sistemas de xestión de enquisas en internet están achegando a súa utilización ao investigador que ata o momento non tiñan acceso ós medios necesarios para realizalas.

Exemplo de uso editar

 1. Medir as relacións neopetídicas entre variables demográficas, económicas e sociais.
 2. Avaliar as estatísticas demográficas como erros, omisións, inexactitudes.
 3. Coñecer profundamente patróns das variables demográficas e os seus factores asociados como fecundidade e migracións determinantes.
 4. Outorga información suplementaria en relación á outorgada polos Censos.
 5. Avaliar periodicamente os resultados dun programa en execución.
 6. Probar a eficiencia dun método antes de aplicalo ó total da poboación.

Vantaxes e desvantaxes editar

Vantaxes editar

 1. Baixo custo en relación complexo
 2. Información máis exacta (mellor calidade) que a do Censo debido ó menor número de empadronadores permite capacitalos mellor e máis selectivamente.
 3. É posible introducir métodos científicos obxectivos de medición para corrixir erros.
 4. Maior rapidez na obtención de resultados.
 5. Técnica máis utilizada e que permite obter información de case calquera tipo de poboación.
 6. Permite obter información sobre feitos pasados dos enquisados.
 7. Gran capacidade para estandarizar datos, o que permite o seu tratamento informático e a análise estatística.
 8. Relativamente barata para a información que se obtén con iso.

Desvantaxes editar

O planteamento* e execución da investigación adoita ser máis complexo que se se realizase por censo.

 1. Require para o seu deseño de profesionais con bos coñecementos de teoría e habilidade na súa aplicación.

Enquisas particulares editar

Enquisa piloto editar

Un tipo particular de enquisa, que ten por obxectivo preparar a verdadeira enquisa. Búscase ter uns poucos criterios para deseñar ou redeseñar as ferramentas de traballo, tendo unha idea previa da poboación. Esta exploración é útil porque esta libre de conclusións sobre o tema de estudo e serve só para mellorar a investigación; ata restablecer un diagrama de fluxo ou outro tipo de planificación. Hai outras aplicacións novas e son construír unha mostra completamente estratificada e só cos compoñentes da poboación seleccionados para o noso final interese; esta mostra non ten valor predictor, pero si pode utilizarse dunha forma experimental, como grupo de control, e comparar os seus resultados -parciais- cos que posteriormente obteñamos na mostraxe probabilístico principal de toda a poboación e que así xa estaría estatisticamente baixo control. Axudaría á mostra completamente estratificada o seu uso en Investigación baseada na comunidade.

Modelos de enquisas con resultados editar

Pode axudar ó estudante o poder ver unha enquisa sociolóxica, xa feita, e tamén ver os resultados; para deseñar outra similar e para decatarse das opinións ó día sobre temas do seu interese. Isto é posible e de forma gratuíta. Os entes típicos que son profesionalmente coñecidos son os organismos oficiais como o INE (Institutos Nacionais de Estatística), o CIS (Centros de Investigacións Sociolóxicas), Cámaras de comercio e institucións privadas como ASEP (Análises Sociolóxicas, Económicos e Políticos); deseñan e realizan enquisas para variables estatísticas, sociolóxicas, políticas, en forma de índices, indicadores, escalas de actitude, barómetros de opinión e outros formatos, estudados na metodoloxía social, e que pode coñecer na súa versión actual e real. Poden atoparse en Internet as enquisas completas e con resultados de tan só semanas e de forma gratuíta; por pór un exemplo, pódese chegar ó Instituto Nacional de Estadística de España comezando en IPC (Índice de Prezos ó Consumo) ou vía outras enciclopedias en español, é dicir, utilizando enlaces partindo dun tópico ou materia.

Notas editar

 1. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para enquisa.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar