Unha enquisa[1] é un conxunto de preguntas normalizadas dirixidas a unha mostra representativa da poboación ou institucións, co fin de coñecer estados de opinión ou feitos específicos.

As enquisas teñen por obxectivo obter información estatística indefinida, mentres que os censos e rexistros vitais de poboación son de maior alcance e extensión. Este tipo de estatísticas poucas veces outorga, en forma clara e precisa, a verdadeira información que se require, por iso é polo que sexa necesario realizar enquisas a esa poboación en estudo, para obter os datos que se necesitan para unha boa análise. Este tipo de enquisa abarca xeralmente o universo dos individuos en cuestión.

Outro tipo de Enquisas é Enquisas por Mostraxe onde se elixe unha parte da poboación que se estima representativa da poboación total. Debe ter un deseño mostral, necesariamente debe ter un marco de onde extraela e ese marco constitúeo o censo de poboación. A enquisa (mostra ou total), é unha investigación estatística en que a información é obtida dunha parte representativa das unidades de información ou de todas as unidades seleccionadas que compón o universo a investigar. A información obtense tal como se necesita para fins estatístico-demográficos.

Unha forma reducida dunha enquisa por mostraxe é unha "sondaxe de opinión", esta forma de enquisa é similar a unha mostraxe, pero se caracteriza porque a mostra da poboación elixida non é suficiente para que os resultados poidan achegar un informe confiable. Utilízase só para colleitar algúns datos sobre o que pensa un número de individuos dun determinado grupo sobre un determinado tema.

Os sistemas de xestión de enquisas en Internet están achegando a súa utilización ao investigador que ata o momento non tiñan acceso ós medios necesarios para realizalas.

Exemplo de uso

editar
 1. Medir as relacións neopetídicas entre variables demográficas, económicas e sociais.
 2. Avaliar as estatísticas demográficas como erros, omisións, inexactitudes.
 3. Coñecer profundamente patróns das variables demográficas e os seus factores asociados como fecundidade e migracións determinantes.
 4. Outorga información suplementaria en relación á outorgada polos Censos.
 5. Avaliar periodicamente os resultados dun programa en execución.
 6. Probar a eficiencia dun método antes de aplicalo ó total da poboación.

Vantaxes e desvantaxes

editar

Vantaxes

editar
 1. Baixo custo en relación complexo
 2. Información máis exacta (mellor calidade) que a do Censo debido ó menor número de empadronadores permite capacitalos mellor e máis selectivamente.
 3. É posible introducir métodos científicos obxectivos de medición para corrixir erros.
 4. Maior rapidez na obtención de resultados.
 5. Técnica máis utilizada e que permite obter información de case calquera tipo de poboación.
 6. Permite obter información sobre feitos pasados dos enquisados.
 7. Gran capacidade para estandarizar datos, o que permite o seu tratamento informático e a análise estatística.
 8. Relativamente barata para a información que se obtén con iso.

Desvantaxes

editar

O planteamento* e execución da investigación adoita ser máis complexo que se se realizase por censo.

 1. Require para o seu deseño de profesionais con bos coñecementos de teoría e habilidade na súa aplicación.

Enquisas particulares

editar

Enquisa piloto

editar

Un tipo particular de enquisa, que ten por obxectivo preparar a verdadeira enquisa. Búscase ter uns poucos criterios para deseñar ou redeseñar as ferramentas de traballo, tendo unha idea previa da poboación. Esta exploración é útil porque esta libre de conclusións sobre o tema de estudo e serve só para mellorar a investigación; ata restablecer un diagrama de fluxo ou outro tipo de planificación. Hai outras aplicacións novas e son construír unha mostra completamente estratificada e só cos compoñentes da poboación seleccionados para o noso final interese; esta mostra non ten valor predictor, pero si pode utilizarse dunha forma experimental, como grupo de control, e comparar os seus resultados -parciais- cos que posteriormente obteñamos na mostraxe probabilístico principal de toda a poboación e que así xa estaría estatisticamente baixo control. Axudaría á mostra completamente estratificada o seu uso en Investigación baseada na comunidade.

Modelos de enquisas con resultados

editar

Pode axudar ó estudante o poder ver unha enquisa sociolóxica, xa feita, e tamén ver os resultados; para deseñar outra similar e para decatarse das opinións ó día sobre temas do seu interese. Isto é posible e de forma gratuíta. Os entes típicos que son profesionalmente coñecidos son os organismos oficiais como o INE (Institutos Nacionais de Estatística), o CIS (Centros de Investigacións Sociolóxicas), Cámaras de comercio e institucións privadas como ASEP (Análises Sociolóxicas, Económicos e Políticos); deseñan e realizan enquisas para variables estatísticas, sociolóxicas, políticas, en forma de índices, indicadores, escalas de actitude, barómetros de opinión e outros formatos, estudados na metodoloxía social, e que pode coñecer na súa versión actual e real. Poden atoparse en Internet as enquisas completas e con resultados de tan só semanas e de forma gratuíta; por pór un exemplo, pódese chegar ó Instituto Nacional de Estadística de España comezando en IPC (Índice de Prezos ó Consumo) ou vía outras enciclopedias en español, é dicir, utilizando enlaces partindo dun tópico ou materia.

 1. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para enquisa.

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar