Hexadecágono

Hexadecágono regular

En xeometría, un hexadecágono é un polígono de 16 lados. A área dun hexadecágono regular de lado a é: