Hectágono

Un hectágono é un polígono de 100 lados, aínda que visualmente se asemella a unha circunferencia. Nun hectágono regular a medida de cada ángulo interior é 176.4º. A area "A", sendo "a" a lonxitude do lado, vén dada por:

Hectágono regular cos vértices marcados.