Guerras servís

As Guerras servís foron unha serie de tres revoltas de escravos ("servil" é un termo derivado de "servus", "escravo", en latín) na fase final da República de Roma. Véxase: