O glockenspiel ou lira é un instrumento de percusión, idiófono que consiste nunha serie de lamelas metálicas dispostas cromaticamente que producen son ó ser golpeadas cunhas baquetas (normalmente de metacrilato, de metal ou doutro material duro que produza un son limpo). O son producido é parecido ao dunha campá.

Glockenspiel moderno