O ferro fundido é unha aliaxe de ferro e carbono con contido deste superior ao 2 %. Este límite indica que esta aliaxe non se pode forxar e polo tanto non se considera un aceiro. O uso fundamental do ferro fundido é a produción de pezas de forma complexa e que non van ser sometidas a grandes esforzos (radiadores, cociñas, pezas ornamentais...).

Diagrama metaestábel ferro-cementita.