Acto de fiar unha fibra para convertíla nun fio apto para a elaboración de tecidos. Na Galiza tradicional dase este nome a unha celebración que se facía nas noites de inverno onde se reunían as persoas da aldea nun local e mentres algunhas fiaban (normalmente mulleres maiores casadas) outras cantaban e bailaban.