Especie introducida

En bioxeografía, unha especie introducida, especie foránea, especie alóctona ou especie exótica é unha especie non nativa do lugar ou da área na que se considera introducida. Exemplares de diferentes especies foron transportados polos seres humanos, xa sexa accidental ou deliberadamente, a unha nova localización onde a especie pode ou non chegar a estabelecerse.[1][2] As especies introducidas poden danar ou non o ecosistema no que se introducen, alterando ou non o nicho ecolóxico doutras especies. Se unha especie resulta daniña, producindo cambios importantes na composición, a estrutura ou os procesos dos ecosistemas naturais ou seminaturales, pondo en perigo a diversidade biolóxica nativa (en diversidade de especies, diversidade dentro das poboacións ou diversidade de ecosistemas) entón é denominada especie invasora. Por mor dos seus impactos nos ecosistemas onde foron introducidas, algunhas destas especies son consideradas enxeñeiros de ecosistemas.

Trigo, introducido mundialmente dende o seu lugar de orixe, Mesopotamia.
Vacas, especie introducida mundialmente.

Especies introducidas en illas

editar

A mellor forma de estudar os problemas de especies introducidas que se converten en invasoras é nas illas. Debido a estar illadas das biotas continentais, as comunidades biolóxicas e ecosistemas das illas poden ser sumamente sensibles a alteracións causadas por introducións doutras especies. A miúdo non existen predadores naturais da nova especie e as especies introducidas pódense propagar facilmente ocupando os nichos ecolóxicos dispoñibles.

  1. U.S. Environmental Protection Agency. Mid-Atlantic Integrated Assessment. 16 de setembro de 2003. Introduced species. Web site at US EPA
  2. Ecured. Especies introducidas