Diferenzas entre revisións de «Narrativa»

(Máis ou menos: locución adverbial. Aproximadamente, cerca de. Exemplo: Faltan dez minutos máis ou menos para o comezo da función)
==== Secuencia ====
A acción está constituída por un número variábel de secuencias (segmentos narrativos con principio, medio e fin), que poden aparecer articuladas dos seguintes xeitos:
* Encadeamento ou organización por orde cronolóxica.
* Encaixe, en que unha acción é introducida noutra que estaba a ser narrada e que despois se retoma.
* Alternancia, en que varias historias ou secuencias van sendo narradas alternadamente pola forma que foi escrita; ese "eu liricolírico" debe serabranguer mais abranxentemáis, de forma que o lector se familiarice coa lectura.
 
A acción pode dividirse en:
* '''Presentación''': é o momento do texto enno que o narrador presenta os personaxes, o escenario, o tempo etc. Nese momento el sitúa o lector nos acontecimentos (feitos).
* '''Nó''' ou desenvolvemento: é nese momento quecando se inicia o ''conflito'' (a oposicilónoposición entre duasdúas forzas ou dous personaxes). A paz inicial é quebrada a través do conflito para que a acción, a través dos feitos, se desenvolva.
* '''Clímax''': momento de maior intensidade dramática da narración. É nese momento no que o conflito fica insustentábel, algo ten de ser feito para que a situación se resolva.
* '''Desenlace''': é como os feitos (situación) se resolven no final da narración. Pode ou non presentar a resolución do conflito.
 
37.909

edicións