Diferenzas entre revisións de «ARN transferente-mensaxeiro»

 
===Procesamento do ARNtm===
MostA tmRNAsmaioría aredos transcribedARNtm astranscríbense largercomo precursorsprecursores whichmáis arelongos, processedque muchson likeprocesados [[tRNA]]de forma similar ao ARNt. CleavageA atclivaxe theno extremoendrealízaa is bya [[ribonuclease P]] (RNase P).<ref name="Komine94" /> MultiplePoden exonucleasesparticipar canmoitas participateexonucleases inno theprocesamento processingdo of theextremo 3´' enddo ofARNtm, tmRNA,aínda althoughque a [[RNase T]] ande a [[RNase PH]] arespn as mostmáis effectiveefectivas.<ref>{{cite journal |author=Srivastava RA, Srivastava N, Apirion D |title=Characterization of the RNA processing enzyme RNase III from wild type and overexpressing Escherichia coli cells in processing natural RNA substrates |journal=Int. J. Biochem. |volume=24 |issue=5 |pages=737–49 |year=1992 |month=May |pmid=1375563 |doi= 10.1016/0020-711X(92)90007-N|url= }}</ref><ref>{{cite journal |author=Li Z, Pandit S, Deutscher MP |title=3' exoribonucleolytic trimming is a common feature of the maturation of small, stable RNAs in Escherichia coli |journal=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |volume=95 |issue=6 |pages=2856–61 |year=1998 |month=March |pmid=9501180 |pmc=19659 |doi= 10.1073/pnas.95.6.2856|url=http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=9501180 |accessdate=2010-07-14}}</ref> DependingDependendo onda the bacterialespecie speciesbacteriana, theo extremo 3'-CCA isé eithercodificado encodedou oré addedengadido bypola [[tRNAARNt nucleotidyltransferasenucleotidiltransferase]].
 
SimilarUn processingprocesamento atsimilar internalnos sitessitios ofinternos do permutedARNtm precursor tmRNApermutado explainsexplica itsa súa physicalseparación splittingfísica intoen twodúas piecespezas. TheOs two-pieceARNtm tmRNAsde havedúas twopezas additionalteñen endsdous whoseextremos processingadicionais, cuxo mustprocesamento bedebe consideredtamén considerarse. ForNas alphaproteobacteriaalfaproteobacterias, oneun extremoé endo issitio thede unprocessedinicio startnon siteprocesado ofda transcription[[transcrición xenética|transcrición]].<ref>{{cite journal |author=Mao C, Bhardwaj K, Sharkady SM, ''et al.'' |title=Variations on the tmRNA gene |journal=RNA Biol |volume=6 |issue=4 |pages= 355–61|year=2009 |pmid=19617710 |doi= 10.4161/rna.6.4.9172|url=}}</ref> O The farextremoendpode maynalgúns incasos someser caseso beresultado thedunha resultterminación ofindependente de rho-independent termination.
 
===Estruturas tridimensionais===
190.202

edicións