Diferenzas entre revisións de «Operón»

* Nos ''operóns represibles positivos'', as proteínas activadoras están unidas normalmente ao segmento de ADN específico para eles. Porén, cando un inhibidor se une ao activador, este xa non pode unirse ao ADN. Isto detén a activación e transcrición do sistema. Por tanto, o operón permanece "encendido" a non ser o "apague" o inhibidor.
 
== TheO operón ''lac'' operon ==
 
{{MainAP|lacOperón operonlac}}
 
TheO operón ''lac'' operon of the [[model organism|model]]da bacteriumbacteria ''[[Escherichia coli]]'' wasfoi theo firstprimeiro operonoperón toque bese discovereddescubriu ande providesé ao typicalexemplo exampletípico ofde operonfuncionamento functiondun operón. ItConsta consistsde oftres threexenes adjacentadxacentes estruturais (que interveñen no metabolismo da [[structural genelactosa]]s), aun [[promoterpromotor (biologyxenética)|promoterpromotor]], aun [[TerminatorTerminador (geneticsxenética)|terminatorterminador]], ande anun [[operatoroperador (biologyxenética)|operatoroperador]]. TheO operón ''lac'' operonestá isregulado regulatedpor byvarios severalfactores factorscomo includinga thedispoñibilidade availability ofde [[glucoseglicosa]] ande de [[lactoselactosa]]. This isestá anactivo examplese ofna thecñelula [[derepression|derepressible]]non (fromhai above:glicosa negativepero si lactosa. é un exemplo de modelo desrepresible (inducible) modelnegativo).
 
== The ''trp'' operon ==
190.129

edicións