Diferenzas entre revisións de «Virus de ARN»

}}</ref>
 
==ReplicationReplicación==
AnimalOs RNAvirus virusesde areARN animais son clasificados <ref>ICTVdb [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/Ictv/fr-fst-g.htm classified]</ref> intoen threetres distinctgrupos groupsdependendo dependingdo onseu theirxenoma genomee andmodo modede of replicationreplicación (ande theos numericalgrupos groupsnuméricos basedbaseados onna the oldervella [[Virus_classification#Baltimore_classification|Baltimoreclasificación classificationde Baltimore]]):
 
*[[Virus de ARN bicatenarios]] (Grupo III), que conteñen de un a unha ducia de moléculas diferentes de ARN, cada unha das cales codifica unha ou máis proteínas virais.
*[[Double-stranded RNA viruses]] (Group III) contain from one to a dozen different RNA molecules, each of which codes for one or more viral proteins.
*[[Virus de ARN monocatenarios de sentido positivo]] (Grupo IV), que utilizan o seu xenoma directamente como ARNm, o cal é traducido polos [[ribosoma]]s do hóspede nunha soa proteína que é modificada polo hóspede e por proteínas virais para formar as diversas proteínas que cómpren para a replicación do virus. Unha delas é a [[ARN polimerase ARN-dependente]] (ou ARN replicase), que copia o ARN viral para formar unha forma replicativa de dobre cadea, que á súa vez dirixe a formación de novos virións.
*[[#Group IV - positive-sense ssRNA viruses|Positive-sense ssRNA viruses]] (Group IV) have their genome directly utilized as if it were mRNA, with host [[ribosomes]] translating it into a single protein which is modified by host and viral proteins to form the various proteins needed for replication. One of these includes [[RNA-dependent RNA polymerase]] (RNA replicase), which copies the viral RNA to form a double-stranded replicative form, in turn this directs the formation of new virions.
*[[Virus de ARN monocatenarios de sentido negativo]] (Grupo V), que deben copiar o seu xenoma utilizando unha [[ARN polimerase ARN-dependente]] para formar ARN de sentido positivo. Isto significa que o virus debe levar con el este [[encima]] ARN replicase. A molécula de ARN de sentido positivo actúa despois como ARNm viral, que é traducido a proteínas polos ribosomas do hóspede. As proteínas resultantes dirixen a síntese de novos virións, como a das proteínas da [[cápsida]] e a ARN replicase, que se usa para producir novas moléculas de ARN de sentido negativo.
*[[#Group V - negative-sense ssRNA viruses|Negative-sense ssRNA viruses]] (Group V) must have their genome copied by an [[RNA-dependent RNA polymerase]] to form positive-sense RNA. This means that the virus must bring along with it the RNA replicase enzyme. The positive-sense RNA molecule then acts as viral mRNA, which is translated into proteins by the host [[ribosomes]]. The resultant protein goes on to direct the synthesis of new virions, such as [[capsid]] proteins and RNA replicase, which is used to produce new negative-sense RNA molecules.
 
Os [[retrovirus]] (Grupo VI) teñen un xenoma de ARN monocatenario pero non se consideran xeralmente dentro do grupo dos virus de ARN porque utilizan intermediatos de ADN para replicarse. O encima viral [[reversotranscritase]], que se encontra no interior do virus e se libera cando este se decapsida, converte o ARn viral nunha fibra complementaria de ADN, que despois se copia para producir a cadea complementaria orixinando unha molécula de ADN viral bicatenario. Despois este ADN intégrase nun cromosoma do hóspede utilizando o encima viral [[integrase]]. A expresión dos xenes codificados nese ADN integrado pode dar lugar á formación de novos virións.
[[Retrovirus]]es (Group VI) have a single-stranded RNA genome but are generally not considered RNA viruses because they use DNA intermediates to replicate. [[Reverse transcriptase]], a viral enzyme that comes from the virus itself after it is uncoated, converts the viral RNA into a complementary strand of DNA, which is copied to produce a double stranded molecule of viral DNA. After this DNA is integrated into the host genome using the viral enzyme [[integrase]], expression of the encoded genes may lead to the formation of new virions.
 
==Classification==
190.195

edicións