Dereitos de usuario

Seleccionar un usuario  
Consultar os grupos do usuarioConsultando os dereitos de usuario Rembiapo pohyiete (bot)~glwiki (Conversa | contribucións)

Membro implícito de: Usuarios autoconfirmados

Rexistro de dereitos de usuario