Equino (arquitectura)

Un equino (en grego antigo ἐχῖνος) é, en arquitectura, a parte central do capitel. Atópase debaixo do ábaco e é moi común nas columnas de orde dórica. Adoita ter forma discoide.

Elementos arquitectónicos na orde dórica.
Capitel dórico do Templo de Hera en Olimpia. Pódese ver o equino con forma discoide debaixo do ábaco.