Enlil

Divindade do panteón sumerio.
Mesopotamia
Río ÉufratesTigris
Cidades / Imperios
Sumeria: UrukUrEridu
KishLagashNippur
Imperio acadio: Agadé
BabiloniaIsínLarsaSusa
Asiria: AsurNínive
NuziNimrud
Imperio BabilónicoCaldea
ElamAmorreos
MitanniCasitas
Cronoloxía
Reis sumerios
Reis de Asiria
Reis de Babilonia
Lingua
Escrita cuneiforme
Lingua sumeriaAcadio
Elamita
Mitoloxía
GilgameshMarduk

Enlil era o deus do aire na antiga Sumeria, fillo de Anu, foi escalando postos ata acadar o posto de seu pai a nivel práctico que non honorífico, converténdose no deus supremo do panteón babilónico clásico. Foi o deus patrón da cidade de Nippur[1]

Enlil aparece frecuentemente relacionado coa montaña , ten por emblema a tiara astada, é o deus que ten nas súas mans as táboas do destino e decide a sorte de cada un, incluso dos deuses. A súa esposa era a deusa Ninlile, tendo varias concubinas así como parellas ocasionais (tal e como relata a propia mitoloxía sumeria en relación a seu pai o deus Anu). A deusa Ninlil aparece xunto a seu home divino no relato mitolóxico o "Mito de Enlil e Ninlil", no cal o deus enxendrou a varios deuses baixo varias aparencias e de forma pintoresca [2] enxendrando aos deus lúa, Nanna, e lodo dous deuses ctónicos, Meslamtaea e Ninazu, que substituirían a seu pai no mundo inferior.

  1. Mitología y religión del Oriente Antiguo tomo I Egipto-Mesopotamia autores Jesús López e Joaquín Sanmartín, ed Ausa ,Barcelona 1993
  2. "les religions de Babylone et de l`Asyrie" P.E. Dhorme París 1981