Dodecágono

Polígono de 12 arestas

Un dodecágono é un polígono de doce lados. Un dodecágono regular é aquel dodecágono que ten tódolos seus lados da mesma lonxitude e tódolos seus ángulos interiores miden 150º. A área "A" dun dodecágono vén dada pola expresión:

dodecágono regular

ConstruciónEditar

Un dodecágono regular pódese construír cunha regra e un compás. Na animación seguinte amósase unha das formas existentes para construír un decágono.