Director executivo

Persoa que dirixe ou está ao mando dun centro, empresa, actividade, etc

O termo director executivo, así como director xeral, director xerente, executivo delegado, xefe ejecutivo, presidente executivo, principal oficial executivo, conselleiro delegado ou primeiro executivo, adoitan usárense indistintamente para facer referencia á persoa encargada da máxima autoridade da xestión e dirección administrativa nunha organización ou institución.

Aínda que nas pequenas empresas é habitual que o posto de presidente e de director executivo recaia na mesma persoa, non sempre é desta maneira, e adoita ser o presidente quen encabeza o goberno corporativo (estratexias xerais), e o director executivo quen representa a administración da empresa (a fase operativa das estratexias).

Nas grandes empresas o director executivo pode contar cunha serie de directores para cada unha das responsabilidades da compañía, como é o caso do director de operacións, o director de finanzas e o director de información.[1]

No inglés utilízase normalmente o termo chief executive officer (director executivo) así como o seu acrónimo CEO, ou ben managing director (MD, director xeral), para designar este posto directivo. A Asociación de Academias da Lingua Española e a Fundación del Español Urgente (Fundéu) desaconsellan o uso da sigla CEO en español para referirse ao posto de director executivo. A Fundéu recomenda usar o nome do cargo —consejero delegado, director general ou presidente ejecutivo, por exemplo— de coñecere o nome exacto do posto, ou a forma xenérica primer ejecutivo en caso contrario, en lugar das siglas en inglés,[2] seguindo a recomendación xeral de non usaren siglas, senón o seu desenvolvento, en textos divulgativos.

Non debe traducirse como xerente, termo que ten un sentido máis amplo, pois inclúe a todos os que participan en actividades directivas ou de supervisión nunha empresa (como o supervisor de turno).

Polo momento, a Real Academia Galega non se pronuciou sobre este asunto.[3]

NotasEditar

  1. Definición de CEO en definicionabc.com (en castelán).
  2. Fundéu (11 de xaneiro de 2011). "Ceo, es el primer ejecutivo de una empresa". 
  3. ceo no Dicionario da RAG.