Difusión transcultural

En antropoloxía cultural, a difusión transcultural é un concepto introducido por Leo Frobenius na súa obra Der westafrikanische Kulturkreis (1897/98), que se refire á expansión do uso de obxectos, ideas, estilos, relixións, tecnoloxía, linguas, etc. entre persoas de diferentes culturas. É un proceso diferente da difusión de innovacións dentro dunha cultura específica, xa que a difusión transcultural sempre involucra a máis dunha cultura. O fenómeno pode darse por adopción voluntaria, por imitación ou por imposición cultural.

Difusión cultural de Exipto, Grafton Elliot Smith (1929).

A difusión a través de diferentes culturas é un fenómeno ben testemuñado e, polo tanto, que non é cuestionado. Por exemplo a práctica da agricultura parece terse estendido dende algures no Medio Oriente a toda Eurasia, hai menos de 10 mil anos, sendo adoptadas as prácticas agrícolas por moitas culturas diferentes. Outros exemplos ben estabelecidos de difusión, inclúen o emprego de carro de guerra, o traballo do ferro en tempos prehistóricos ou o uso do automóbil ou a indumentaria occidental de negocios, durante o século XX.

Véxase tamén

editar

Bibliografía

editar
  • Frobenius, Leo. Der westafrikanische Kulturkreis. Petermanns Mitteilungen 43/44, 1897/98
  • Kroeber, Alfred L. (1940). "Stimulus diffusion." American Anthropologist 42(1), Jan.–Mar., pp. 1–20
  • Rogers, Everett (1962) Diffusion of innovations. Nova York: Free Press of Glencoe, Macmillan Company
  • Sorenson, John L. & Carl L. Johannessen (2006) "Biological Evidence for Pre-Columbian Transoceanic Voyages." In: Contact and Exchange in the Ancient World. Ed. Victor H. Mair. University of Hawaii Press, pp. 238–297. ISBN 978-0-8248-2884-4; ISBN 0-8248-2884-4.

Ligazóns externas

editar