Desenlace

Enténdese por desenlace o final dunha obra narrativa, teatral, cinematográfica etc. Constitúeno os acontecementos que seguen ao clímax principal do argumento ou ao desenredo ou aclaración das complicacións do final.

Tipos de desenlacesEditar

  1. Terminantes: O problema queda resolto.
  2. Problemáticos: O problema segue sen se resolver.
  3. Dilemáticos: O problema ofrece dúas solucións: o lector é libre para elixir a que se lle antolle máis verosímil pero non pode estar seguro de cal é a verdadeira.
  4. Promisorios: Suxírense, sen especificar, posibles continuacións.
  5. Invertidos: O protagonista ó final toma unha actitude oposta á inicial.
  6. Sorpresivos. O narrador engana o lector e nas últimas liñas desengánao de forma inesperada.