Delegación do Goberno

As Delegacións do Goberno, na Administración Pública de España, son órganos correspondentes á organización periférica do Estado. Teñen carácter político, e os seus titulares ostentan a condición de Alto Cargo, en concreto o de Subsecretario. As súas funcións principais son as de representar ó Goberno na Comunidade Autónoma correspondente, así como dirixir a Administración do Estado no territorio autonómico e coordinala coa administración propia da Comunidade Autónoma, como di o artigo 154 da Constitución española de 1978.

Ministerio de Política Territorial e Función Pública.
Sede da Delegación do Goberno en Galicia, na Coruña.

Regúlase na Sección 1ª do Capítulo II da Lei 6/1997, de Organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado (LOFAGE), artigos 22 a 28. Entre as súas competencias recóllense as relativas á dirección da Delegación do Goberno (designar os Subdelegados do Goberno ou entregar cada ano un informe ó Goberno, a través do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, sobre o funcionamento dos servizos públicos estatais e a súa avaliación global, entre outros); competencias en materia de información ós cidadáns; sobre simplificación de estruturas; competencias na Dirección dos servizos territoriais integrados; ou, na relación con outras Administracións territoriais; así como exercer a xefatura das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, baixo a dependencia funcional, nesta materia, do Ministerio do Interior. Asume ademais, as competencias sancionadoras atribuídas ós Gobernadores Civís pola LO 1/1992 sobre Protección da Seguridade Cidadá. En 1997, coa LOFAGE, a figura de Gobernador Civil, creada no século XIX, foi substituída pola do Subdelegado do Goberno.

Para o mellor cumprimento da función directiva e coordinadora da Delegación do Goberno, creouse en cada unha das Comunidades Autónomas pluriprovinciais unha Comisión territorial de asistencia ó Delegado do Goberno, presidida polo Delegado do Goberno e integrada polos Subdelegados do Goberno nas provincias comprendidas no territorio desta. Nas illas Baleares e Canarias intégranse tamén os Directorios Insulares.

No ano 2000 creouse a Delegación do Goberno para Estranxeiría e Inmigración, con competencias nesas materias.

Os Delegados do Goberno son nomeados por Real Decreto do Consello de Ministros, a proposta do Presidente do Goberno, e terán a súa sede na localidade na que radique o Consello de Goberno autonómico, salvo que o Consello de Ministros diga outra cousa e sen prexuízo do que se dispoña no Estatuto de Autonomía.

Existen 19 Delegacións do Goberno:

 • Galicia (A Coruña)
 • Andalucía (Sevilla)
 • Aragón (Zaragoza)
 • Asturias (Oviedo)
 • Baleares (Palma de Mallorca)
 • Canarias (As Palmas de Gran Canaria)
 • Cantabria (Santander)
 • Castela-A Mancha (Toledo)
 • Castela e León (Valladolid)
 • Cataluña (Barcelona)
 • Euskadi (Vitoria)
 • Estremadura (Badaxoz)
 • Madrid (Madrid)
 • Murcia (Murcia)
 • Navarra (Pamplona)
 • A Rioxa (Logroño)
 • Valencia (Valencia)
 • Ceuta
 • Melilla

Véxase tamén editar

Outros artigos editar

Ligazóns externas editar