Un DJ (a partir do inglés deejay) ou disc jockey, é a persoa encargada de reproducir e mezclar música en directo para unha audiencia en discotecas, pubs, clubs, festivais, grupos de música ou na radio. Os DJs usan equipos que poden reproducir, como mínimo, dous tipos de música grabada, de maneira simultánea, e mesturales entre si. Isto permite que o DJ cree transicións entre cancións.

O dillei Jeff Mills.

As siglas "DJ" son usadas habitualmente polos disc jockey diante do seu nome real ou artístico, para denotar a súa profesión.