Cruceiro Reina Mercedes

O Reina Mercedes foi un cruceiro da armada española construído en Cartaxena e botado o 12 de setembro de 1887. Participou na campaña de Melilla de 1893; desde 1896 tiña base en Cuba, durante a Guerra do 98 participou na defensa de Santiago de Cuba e foi afundido coa súa tripulación, dous canóns da súa artillaría foran desmontados para montar unha batería en terra e os americanos despois da rendición da cidade reflotaron o navío que foi levado en 1912 á Academia Naval de Annapolis e estivo en servizo na armada estadounidense ata 1957 como USS Reina Mercedes servindo como barco residencia de cadetes.

O cruceiro Reina Mercedes medio afundido.