Contratenor

O contratenor é o cantante adulto que canta no rexistro vocal masculino mais agudo, empregando o falsete, a voz de cabeza e a voz de peito. Os contratenores xorden coma unha alternativa ante a negativa da Igrexa Católica pra os castrati.

Extensión do seu rexistroEditar

O rexistro dun contratenor vai dende o 4 e o dó6 (C4 e C6), en ocasións a súa tesitura é aguda abondo pra cantar papeis de soprano. Está, por tanto, por riba do rexistro do tenor (masculina) e coincide coa da contralto (feminina), aínda co timbre é claramente distinto.