A calidade de vida defínese en termos xerais coma o benestar, felicidade e satisfacción dun individuo, que lle outorga a este certa capacidade de actuación, funcionamento ou sensación positiva da súa vida. A súa realización é moi subxectiva, xa que se ve directamente influída pola personalidade e a contorna na que vive e se desenvolve o individuo. Segundo a OMS, a calidade de vida é "a percepción que un individuo ten do seu lugar na existencia, no contexto da cultura e do sistema de valores nos que vive e en relación cos seus obxectivos, as súas expectativas, as súas normas, as súas inquedanzas. Trátase dun concepto moi amplo que está influído de modo complexo pola saúde física do suxeito, o seu estado psicolóxico, o seu nivel de independencia, as súas relacións sociais, así como a súa relación cos elementos esenciais da súa contorna".

Medida da calidade de vida

editar

Perfil das Consecuencias da Enfermidade:

 • Perfil de Saúde de Nottingham.
 • Cuestionario de Avaliación Funcional Multidimensional OARS.
  • Cuestionario de Calidade de Vida para Anciáns.
  • Cuestionario de Calidade de Vida.
  • O Perfil de Calidade de Vida en Enfermos Crónicos.
  • EuroQoL-5D.
  • Láminas COOP-WONCA.
  • Cuestionario de Saúde SF-36.
  • Índice de Calidade de Vida de Spitzer
  • Cuestionario de Calidade de Vida Infantil AUQUEI.
  • WHOQOL-100 e WHOQOL-BREF.
 • Medidas de calidade de vida relacionada co cancro:
  • Escala de Karnofsky.
  • Escala ECOG.
  • Cuestionario de Calidade de Vida da EORTC QLQ-C30.
  • Cuestionario de Calidade de Vida para Cancro de Pulmón da EORTC QLQ-LC 13.
  • Cuestionario de Calidade de Vida para Tumores de Cabeza e Pescozo da EORTC.
  • Cuestionario Róterdan Symptom Checklist.
  • Escala de Calidade de Vida para Nenos Oncolóxicos.
  • Escala de Calidade de Vida POQOLS para Nenos con Cancro.
 • Cuestionarios sobre enfermidades cardiovasculares:
  • Cuestionario Español de Calidade de Vida en Pacientes Postinfarto.
  • Cuestionario de Calidade de Vida en Hipertensión Arterial (CHAL).
  • Cuestionario de Calidade de Vida en Hipertensión Arterial (MINICHAL).
  • Cuestionario de Calidade de Vida para a Insuficiencia Venosa Crónica.
 • Cuestionarios sobre enfermidades dermatolóxicas:
  • Índice de Calidade de Vida en Dermatoloxía.
  • Cuestionario Dermatolóxico de Calidade de Vida Skindex-29.
 • Cuestionario sobre aparello dixestivo:
  • Cuestionario da Enfermidade Inflamatoria Intestinal.
  • Cuestionario de Calidade de Vida para os Familiares que Viven con Pacientes con Enfermidade Inflamatoria Intestinal.
  • Cuestionario de Severidade en Dispepsia.
  • Cuestionario sobre Calidade de Vida Asociado a Dispepsia.
 • Cuestionarios sobre enfermidades endócrinas:
  • Cuestionario de Calidade de Vida na Diabetes.
  • Cuestionario de Saúde para o Déficit de Hormona do Crecemento.
  • Cuestionario de Calidade de Vida en Pacientes con Acromegalia.
 • Cuestionarios sobre VIH:
  • Cuestionario MOS-HIV.
  • Cuestionario MQOL-HIV.
  • Cuestionario de Avaliación da Calidade de Vida Relacionada coa Saúde en VIH/SIDA.
 • Cuestionarios sobre medicamento intensivo:
  • Cuestionario de Calidade de Vida-Dependencia Funcional en Medicamento Intensivo.
  • Cuestionario de Calidade de Vida para Pacientes Queimados.
 • Cuestionarios sobre enfermidades neurolóxicas:
  • Cuestionario de Calidade de vida para a Enfermidade de Parkinson.
  • Escala da Marcha para Enfermidade de Parkinson.
  • Escala Intermedia de Valoración para a Enfermidade de Parkinson.
  • Escala de Calidade de Vida FEGEA para o Adulto con Epilepsia.
  • Escala de Calidade de Vida do Neno con Epilepsia.
  • Cuestionario de Calidade de Vida en Pacientes con Epilepsia.
  • Calidade de Vida en Esclerose Múltiple.
 • Cuestionarios sobre aparello osteoarticular:
  • Cuestionario QUALEFFO para Mulleres con Fractura Vertebral debida a Osteoporose.
  • Cuestionario de Calidade de Vida para Osteoporose.
  • Cuestionario WOMAC.
  • Cuestionario de Avaliación Funcional para Enfermos Reumáticos.
  • Perfil CAVIDRA.
  • Cuestionario de Calidade de Vida en Pacientes con Osteoporoses.
 • Cuestionarios sobre aparello respiratorio:
  • Cuestionario Respiratorio Saint George.
  • Cuestionario da Enfermidade Respiratoria Crónica.
  • Cuestionario de Calidade de Vida na Asma.
  • Inventario Revisado de Condutas Problemáticas Asociadas á Asma.
  • Listaxe de Síntomas do Asma.
  • Cuestionario de Calidade de Vida en Pacientes Adultos con Asma.
  • Cuestionario de Calidade de Vida para Nenos con Asma.
 • Cuestionarios en Nefroloxía:
  • Cuestionario Calidade de Vida en Enfermidade Renal (KDQOL-SF36)
 • Cuestionarios en uroloxía:
  • Cuestionario da Enfermidade Renal.
  • Cuestionario IPSS.
  • Cuestionario para a Avaliación da Calidade de Vida en Pacientes con Incontinencia Urinaria.
  • Outros cuestionarios:
 • Cuestionario de Calidade de Vida dos Coidadores Informais.
 • Escala de Sobrecarga do Coidador.
 • Cuestionario de Calidade de Vida en Mulleres Posmenopáusicas.
 • Escala de Síntomas do envellecemento Masculino.
 • Cuestionario do Impacto Funcional do Soño.
 • Escala de Somnolencia Epworth.
 • Calidade de vida como Satisfacción vital : Comunicación. Escala de comunicación de Holden, Observación, Coñecemento da realidade e Comunicación. Doce ítems e cinco niveis.
 • Vida diaria, Vida cotiá. Test do informador de Jorm e Korten.
 • Actividades : Índices de Katz, Barthel e Lawton e Inventario de recursos sociais.

Véxase tamén

editar

Ligazóns externas

editar