Nunha partitura musical, o becuadro[1] é unha alteración que anula o efecto da díese ou do bemol. Ese efecto, de estar o becuadro en medio do pentagrama, afecta só á nota que o precede. Para cambiar o efecto de xeito máis durable é necesario poñer un cambio de armadura.

Nota con becuadro
  1. Becuadro no bUSCatermos da USC