Bardulia é o nome antigo dos territorios que compuñan a primitiva Castela no norte da provincia de Burgos. O termo procede da tribo prerromana dos bárdulos (ou várdulos) que en época prerromana e romana poboaban a parte oriental da costa cantábrica.

Torre medieval dos Velasco en Lezana de Mena, plena Bardulia.