Banco de Portugal

O Banco de Portugal é o banco central de Portugal xurdido por decreto do 19 de novembro de 1846 que supuxo a fusión do Banco de Lisboa e a Companhia de Confiança Nacional con funcións combinadas de banco emisior e banco comercial. En 1887 converteuse en caixa xeral do tesouro e banco do Estado coa obriga de abrir sucursais en tódalas capitais de provincia. A partir de 1931 tivo as funcións de regulador da circulación monetaria e aseguar a estabilidade do valor da moeda. Está integrado no Sistema Europeo de Bancos Emisores desde a súa fundación en xuño de 1998.

Sucursal do Banco de Portugal en Braga