Axiomas de probabilidade

Na teoría da probabilidade matemática defínese a probabilidade P dun evento E, escrito como un valor que satiface os tres axiomas de Kolmogorov.

No que segue, asúmese que é un espazo métrico con . Entón é un espazo de probabilidade, con espazo muestral , espazo de sucesos e medida de probabilidade

Axiomas de KolmogorovEditar

Primeiro axiomaEditar

A probabilidade dun suceso   é un número real entre 0 e 1.

 .

Segundo axiomaEditar

A probabilidade de que ocorra un suceso do espazo de sucesos   é 1.

 .

Este axioma pode interpretarse como a condición de que tódolos sucesos elementais están incluídos no espazo de sucesos.

Terceiro axiomaEditar

Se A1, A2 ... é unha secuencia de sucesos disxuntos, entón:

 .