Articulación do discurso

Chámase articulación do discurso á ligazón lóxica entre frases e, dentro delas, entre constituíntes. Para articular o discurso utilízanse determinados morfemas ou secuencias de morfemas, como as conxuncións e, ou, mais e os adverbios entretanto, tamén, pouco etc.

Véxase tamén editar