Unha apócope é un fenómeno fonolóxico (ou fonético) consistente na eliminación ou perda dun fonema (ou son) na posición final dunha palabra ou secuencia fónica. Este fenómeno pode darse ó longo da historia da lingua ou diacronicamente en diferentes variedades sintópicas.

Un exemplo pode ser o paso de grande a gran ou de Santo (usado en galego ante vogal: Santo André de Teixido, Santo Iago > Santiago, Santo Antón) a San (que en galego se usa ante inicial consoante: San Tomé e Príncipe, San Domingos de Bonaval).