Adulto

organismo que acadou a madurez sexual

Co termo adulto referímonos a calquera organismo maduro, aínda que máis especificamente úsase para facer referencia a un ser humano que pasou a infancia e a adolescencia para acadar o seu completo desenvolvemento, sexa home ou muller.

Maioría de idade

editar

Historicamente ó paso ó mundo adulto viña marcada pola puberdade, o paso dunha serie de probas que demostraban que o rapaz estaba preparado para entrar na vida adulta ou chegar a unha determinada idade. Na maior parte do mundo a idade na que se é legalmente adulto está comprendida entre os 16 e os 21 anos, na maioría dos países da Europa Occidental, ó igual que en Galicia, a idade está establecida nos 18 anos.