ASCII

conxunto de códigos informáticos para representar caracteres

ASCII é o acrónimo de American Standard Code for Information Interchange (Código Estándar Americano para o Intercambio de Información). É un conxunto de códigos para o computador que serven para representar cifras, letras, puntuación e outros caracteres. A definición dos valores ASCII para os caracteres xurdiu en 1961 e un dos seus inventores foi Robert W. Bemer.

Caracteres ASCII imprimibles

ASCII é unha estandarización, na industria da informática, dos valores que se lle asignan con 8 bits a cada carácter. Os caracteres son manipulados e almacenados na memoria, discos etc, baixo ese código binario de 8 bits. ASCII é unha extensión da táboa de 7 bits orixinal, ASC, que non contiña os caracteres acentuados.

A arte ASCII consiste na composición de imaxes empregando como elementos os caracteres dispoñibles no teclado do computador.

Táboa ASCII editar

Caracteres de Control editar

O código ASCII reserva os primeiros 32 códigos (numerados do 0 ao 31 xunto ao 127 en decimal) para caracteres de control: códigos non pensados orixinalmente para representar información imprimible, senón para controlar dispositivos (coma impresoras) que empregan ASCII.

Binario Decimal Hex Abreviatura Repr AT Nome/Significado
0000 0000 0 00 NUL ^@ Caracter Nulo
0000 0001 1 01 SOH ^A Comezo de Encabezado
0000 0010 2 02 STX ^B Comezo de Texto
0000 0011 3 03 ETX ^C Fin de Texto
0000 0100 4 04 EOT ^D Fin de Transmisión
0000 0101 5 05 ENQ ^E Enquiry
0000 0110 6 06 ACK ^F Acknowledgement
0000 0111 7 07 BEL ^G Timbre
0000 1000 8 08 BS ^H Retroceso
0000 1001 9 09 HT ^I Tabulación horizontal
0000 1010 10 0A LF ^J Line feed
0000 1011 11 0B VT ^K Tabulación Vertical
0000 1100 12 0C FF ^L Form feed
0000 1101 13 0D CR ^M Carriage return
0000 1110 14 0E SO ^N Shift Out
0000 1111 15 0F SI ^O Shift In
0001 0000 16 10 DLE ^P Data Link Escape
0001 0001 17 11 DC1 ^Q Device Control 1 — oft. XON
0001 0010 18 12 DC2 ^R Device Control 2
0001 0011 19 13 DC3 ^S Device Control 3 — oft. XOFF
0001 0100 20 14 DC4 ^T Device Control 4
0001 0101 21 15 NAK ^U Negative Acknowledgement
0001 0110 22 16 SYN ^V Synchronous Idle
0001 0111 23 17 ETB ^W End of Trans. Block
0001 1000 24 18 CAN ^X Cancel
0001 1001 25 19 EM ^Y End of Medium
0001 1010 26 1A SUB ^Z Substitute
0001 1011 27 1B ESC ^[ ou ESC Escape
0001 1100 28 1C FS ^\ File Separator
0001 1101 29 1D GS ^] Group Separator
0001 1110 30 1E RS ^^ Record Separator
0001 1111 31 1F US ^_ Unit Separator
0111 1111 127 7F DEL ^? Delete

Caracteres imprimibles editar

O código 32, o carácter espazo, designa ao espazo entre palabras, e produces normalmente pola barra espazadora dun teclado. Os códigos do 33 ao 126 coñecense coma caracteres imprimibles, e representan letras, díxitos, signos de puntuación e varios símbolos.

Binario Dec Hex Representación
0010 0000 32 20 espazo ( )
0010 0001 33 21 !
0010 0010 34 22 "
0010 0011 35 23 #
0010 0100 36 24 $
0010 0101 37 25 %
0010 0110 38 26 &
0010 0111 39 27 '
0010 1000 40 28 (
0010 1001 41 29 )
0010 1010 42 2A *
0010 1011 43 2B +
0010 1100 44 2C ,
0010 1101 45 2D -
0010 1110 46 2E .
0010 1111 47 2F /
0011 0000 48 30 0
0011 0001 49 31 1
0011 0010 50 32 2
0011 0011 51 33 3
0011 0100 52 34 4
0011 0101 53 35 5
0011 0110 54 36 6
0011 0111 55 37 7
0011 1000 56 38 8
0011 1001 57 39 9
0011 1010 58 3A :
0011 1011 59 3B ;
0011 1100 60 3C <
0011 1101 61 3D =
0011 1110 62 3E >
0011 1111 63 3F ?
 
Binario Dec Hex Representación
0100 0000 64 40 @
0100 0001 65 41 A
0100 0010 66 42 B
0100 0011 67 43 C
0100 0100 68 44 D
0100 0101 69 45 E
0100 0110 70 46 F
0100 0111 71 47 G
0100 1000 72 48 H
0100 1001 73 49 I
0100 1010 74 4A J
0100 1011 75 4B K
0100 1100 76 4C L
0100 1101 77 4D M
0100 1110 78 4E N
0100 1111 79 4F O
0101 0000 80 50 P
0101 0001 81 51 Q
0101 0010 82 52 R
0101 0011 83 53 S
0101 0100 84 54 T
0101 0101 85 55 U
0101 0110 86 56 V
0101 0111 87 57 W
0101 1000 88 58 X
0101 1001 89 59 Y
0101 1010 90 5A Z
0101 1011 91 5B [
0101 1100 92 5C \
0101 1101 93 5D ]
0101 1110 94 5E ^
0101 1111 95 5F _
 
Binario Dec Hex Representación
0110 0000 96 60 `
0110 0001 97 61 a
0110 0010 98 62 b
0110 0011 99 63 c
0110 0100 100 64 d
0110 0101 101 65 e
0110 0110 102 66 f
0110 0111 103 67 g
0110 1000 104 68 h
0110 1001 105 69 i
0110 1010 106 6A j
0110 1011 107 6B k
0110 1100 108 6C l
0110 1101 109 6D m
0110 1110 110 6E n
0110 1111 111 6F o
0111 0000 112 70 p
0111 0001 113 71 q
0111 0010 114 72 r
0111 0011 115 73 s
0111 0100 116 74 t
0111 0101 117 75 u
0111 0110 118 76 v
0111 0111 119 77 w
0111 1000 120 78 x
0111 1001 121 79 y
0111 1010 122 7A z
0111 1011 123 7B {
0111 1100 124 7C |
0111 1101 125 7D }
0111 1110 126 7E ~

Véxase tamén editar

Outros artigos editar

Ligazóns externas editar