O ámbar é unha resina fósil procedente de restos de coníferas, usada na fabricación de obxectos ornamentais, a maioría do ámbar ten unha antigüidade de entre 30 e 90 millóns de anos, aínda que non é un mineral ás veces considérase unha xema. A resina semifosilizada denomínase copal.

Insecto atrapado no ámbar
Insecto atrapado no ámbar