O ámbar é unha resina fósil procedente de restos de coníferas, usada na fabricación de obxectos ornamentais; aínda que non é un mineral ás veces considérase unha xema. A resina semifosilizada denomínase copal.

Altamira
Insecto atrapado no ámbar
Insecto atrapado no ámbar

A maioría do ámbar ten unha antigüidade de entre 30 e 90 millóns de anos [Cómpre referencia].