Yamaha SRX 400

Yamaha SRX 400 / 600 é unha motocicleta xaponesa, que empezou a súa produción no ano 1982. Existen dúas variacións, as máis antigas (antes de 1989) posúen dous amortecedores aos lados da roda traseira, mentres que as máis novas (ano 1989 en diante) posúen un amortecedor monoshock, que non é máis que un amortedor baixo o asento do piloto.

Yamaha SRX 400

Ademais, produciuse en tres cilindradas distintas, 250, 400 e 600 centímetros cúbicos denominandose ás de 400 centímetros cúbicos como Yamaha SRX 4 e ás de 600 centímetros cúbicos Yamaha SRX 6.