A xunta da cabeza, sitúase entre o bloque dos cilindros do motor e a respectiva cabeza.

A xunta da cabeza pousada sobre o bloque dun motor de catro cilindros

Finalidade

editar

A xunta da cabeza visa asegurar a estanquidade de cada unha das cámaras de combustión, ben como a continuidade dos circuítos de auga de refrixeración do motor e dos circuítos de pasaxe do óleo lubrificante do motor.

Composición

editar

As xuntas mais antigas eran constituídas por papel groso untado con óleo grafitado, sendo despois substituídas por outras con dúas follas de cobre posuíndo no seu interior amianto. Coa prohibición do uso do amianto] na Europa e en moitos países do mundo, esas xuntas están en fase de desaparecemento.

As xuntas actuais son xeralmente feitas de cobre ou de múltiplas follas de aceiro .

  • ARIAS-PAZ, Manuel. Manual de Automóviles, 56º edición