Xenio

seres sobrenaturais da cultura árabe

Un xenio (jinni | جن) é na mitoloxía árabe e islámica un membro dunha raza de espíritos
Para os pobos semitas, os jinni, eran espíritos de pobos desaparecidos que aparecían na noite e desaparecían co mencer; podíanse facer invisibles ou converterse en animais.
Os árabes crían que os jinni eran seres de lume, pero ás veces aparecíasenlles como demos coa forma de fermosas mulleres que visitaban aos homes pola noite para copularen con eles ata caer rendidos para lles roubar enerxía como se foran súcubos. Os xenios poden ser dominados a través dun obxecto (como a lámpada de Aladino) e converterse en escravo de quen posúa ese obxecto.
O islam incorporou parcialmente a crenza nos xenios, considéraos seres dotados de libre albedrío, pero feitos de lume e non de terra como o ser humano, poden obedecer a Deus ou a Iblís, o príncipe dos xenios, a quen se asocia co demo.
A crenza popular nos xenios está moi viva nalgunhas zonas rurais dos países islámicos e aparece frecuentemente na literatura popular. En Occidente coñécese a figura dos xenios sobre todo polos contos de As mil e unha noites