Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos

Estas son expresións regulares de erros para RegExTypoFix (Regular Expression Typographical error Fixer, ou RETF). O desenvolvemento está aberto ó público desde 2006. Estas expresións son usadas polo AutoWikiBrowser e o JavascriptWikiBrowser para facer correccións ortográficas semiautomáticas.

Por favor, engade ou mellora estas expresións regulares!

Descrición

editar

Estas expresións regulares atopan e amañan erros tipográficos e gramaticais comúns. A principal vantaxe de RegExTypoFix respecto outros motores de corrección ortográfica é a súa exactitude e a devolución de só unha substitución posible. Debido á gran variabilidade de texto, RegExTypoFix non é exacto abondo para executarse sen unha persoa revisando cada corrección proposta.

A sintaxe das expresións está descrita en profundidade no sitio web do MSDN, pero para os propósitos desta páxina o resumo de Well House é máis sinxelo de usar.

Traballo pendente

editar
 • -mente -> Os adverbios en -mente non levan til.
 • ir + infinitivo incoativo (non leva a preposición a). Ía cantar =ía comezar a cantar, ía a cantar pola rúa= ía cantando pola rúa.
 • volver + infinitivo (non leva a preposición a).
 • A terminación verbal -iu non se acentúa (agás en tritongos como en saíu): Ex: partiu, pediu...
 • Os verbos rematados en -uír sempre levan til no seu infinitivo: ex. construír.
 • ter + participio: en galego, esta perífrase só é correcta cando se refire a un feito reiterativo, repetido: teño feitas mil correccións na Galipedia, non con valor perfectivo equivalente ó castelán haber + participio (*Téñense censado 2.141 exiliados galegos).

Todos os que usen RegExTypoFix deben facelo de forma responsable. Revisa cada edición antes de gardala. Se tes unha dúbida, SALTA A MODIFICACIÓN'. Esta lista de erros é usada polo editor no navegador e por varias ferramentas de Wikipedia.

AutoWikiBrowser (AWB)

editar

AWB evita intencionadamente amañar erros en certas área do código wiki. Os amaños de erros evítanse dentro de: nomes de imaxe, nomes de modelo, e parámetros, ligazóns a artigos wiki, texto en citas e cursivas, e calquera texto que segue a dous puntos ou asterisco. Se unha regra dun erro coincide cunha ligazón interna, esa regra ignórase no resto da páxina.

Cando se usa AWB, podes refrescar a lista de erros seleccionando "Ficheiro → Refrescar estado/erros" (CTRL-R). Isto é útil cando estás modificando a lista de erros na Wikipedia mentres usas AWB para probar/procesar a modificación (pero as probas básicas deben facerse primeiro fóra de liña-por exemplo usando o Probador de Expresións Regulares de AWB ou "Buscar e substituír").

JavaScript Wiki Browser

editar

O JavaScript Wiki Browser usa as mesmas regras para ignorar os erros que a versión descargable de AWB. As regras de erros non se aplican a nomes de imaxe, nomes de modelo e parámetros, citas, e calquera texto que segue a dous puntos ou asterisco, así como saltar calquera regra que coincida cunha ligazón interna nesa páxina. Xa que JavaScript non permite lookbehinds, calquera substitución que conteña lookbehinds (?<= e ?<!) será ignorada.

Para refrescar a lista de erros, simplemente preme a icona   que está ó lado da caixa para activar Arranxos de Erros de RegEx.

WPCleaner

editar

WPCleaner tamén evita de forma intencionada amañar erros en certas áreas do texto wiki. As regras que comezan con \{\{ só se aplican no comezo dos modelos, as reglas comezando con \[\[ só se aplican no comezo de ligazóns internas. Para outras regras, a corrección de erros evítase dentro de:

 • comentarios,
 • ligazóns internas, excepto no texto de descrición cando a liazón está na forma [[ligazón|descrición]],
 • imaxes, excepto nas descricións de texto ou a descrición de texto alternativa,
 • modelos,
 • categorías,
 • ligazóns interwiki, excepto polo texto de descrición cando a ligazón está na forma [[xx:ligazón|descrición]],
 • ligazóns de lingua,
 • ligazóns externas, excepto polo texto de descrición cando a ligazón está na forma [http://xxxx/ descrición],
 • ordenación por defecto,
 • etiquetas,
 • entre etiquetas <gallery>...</gallery>, <math>...</math>, <code>...</code> ou <timeline>...</timeline>,
 • se o texto está rodeado por puntos, eles mesmos rodeados por letras ou díxitos.

Cando se usa WPCleaner, podes refrescar a lista de erros premendo no botón   na pantalla principal.

No trebello da Wikipedia wikEd, as regras aplícanse en todos lados.

Engadir/cambiar erro

editar

A sintaxe para cada regra é a seguinte (de acordo ó código fonte de AWB e WikEd):

<Typo word="Nome opcional para esta regra" find="Código de expresión regular para detectar o erro" replace="Substitución para o erro"/>

O parámetro "word" é opcional e calquera espazo adicional entre os parámetros é ignorado.

Antes de editar esta páxina

editar
 • Ten en conta que todas as regras diferencian entre maiúsculas e minúsculas. Isto afecta a como se escriben e proban.
 • Proba os teus cambios previamente usando a busca normal de Wikipedia ou unha Busca de Google con AWB coa configuración "Atopar e substituír". Isto pode revelar se a túa regra dana texto correcto nalgún caso, ou se fai cambios incorrectos nalgún caso. Nestes casos non engadas a regra aquí, úsaa coa túa configuración persoal ou coméntaa na páxina de conversa.
 • Se non sabes como facer un cambio, coméntao aquí, onde outros usuarios poderán axudarche.
 • Ten en conta que cada adición/posibilidade dunha palabra usa máis CPU e enlentece o escaneo.
 • Tamén tes que saber que só se amañan as palabras fóra das marcas wiki, polo tanto, unha regra para amañar, por exemplo, un modelo wiki, non funcionará en AWB.

Escribindo regras de corrección

editar
 • Intenta ter unha regra simple para cada palabra raíz, prefixo e sufixo.
 • Evita engadir regras que detecten erros fóra do seu ámbito, por exemplo, unha regra que amaña housa a house non debe detectar thousand. Engade límites ás palabras (\b) ó comezo e final da súa expresión regular a menos que esteas amañando erros en partes de palabras ou palabras múltiples.
 • Non esperes que as regras se apliquen na orde na que aparecen.
 • Escribe regras rápidas:
  • Os comezos son custosos, polo que se específico na correspondencia dos primeiros caracteres para eliminar posibilidades rápidamente.
  • Se é posible non uses os cuantificadores * e + máis que cun carácter. Evítao totalmente se é posible, xa que provocan un esforzo extra na CPU e poden facer substitucións que non se esperan.
 • Cada regra debe ser completamente independente.
 • Actualiza o nome da regra se cambias algo que lle afecta.

Como probar as regras de corrección de erros

editar
 • Co probador de Expresións Regulares de AWB, o "Atopar e substituír" de AWB, ou algo semellante (exemplos: RegExPal, My Regex Tester, Rubular) antes de engadila aquí. Se usas o "Atopar e substituír" de AWB asegúrate de que tes marcado "Diferenciar maiúsculas e minúsculas" para cada regra probada.

Exemplos

editar
 • Se queremos que unha regra substitúa unha palabra que comece por maiúscula ou minúscula, temos que poñer "([Letra en maiúsculaletra en minúscula])" ó comezo da expresión regular de busca e "$1" ó comezo da expresión de substitución do erro, por exemplo, para atopar o erros "abexorro" e "Abexorro" teríamos que engadir a regra de abaixo. Isto non se podería facer se a expresión de substitución non comezara coa mesma letra, nese caso habería que duplicar a regra.
<Typo word="abellón" find="\b([Aa])bexorro\b" replace="$1bellón" />
 • Se queremos que unha regra substitúa unha palabra e o seu plural, temos que engadir "(s?)" ó final da expresión regular de busca e "$2" ó final da expresión de substitución do erro, por exemplo, para atopar o erros "abexorro" e "abexorros" teríamos que engadir a regra seguinte:
<Typo word="abellón" find="\b([Aa])bexorro(s?)\b" replace="$1bellón$2" />
 • Se queremos que unha regra substitúa unha palabra en femenino, masculino singular e plural, temos que engadir "([ao]s?)" ó final da expresión regular de busca e "$2" ó final da expresión de substitución do erro, por exemplo, para atopar o erros "ablancazada" e "ablancazados" teríamos que engadir a regra seguinte:
<Typo word="abrancazado" find="\b([Aa])blancazad([ao]s?)\b" replace="$1brancazad$2" />

Por facer

editar
 • Identifica e mellora regras para evitar falsos positivos
 • Elimina duplicados
 • Expande regras para aceptar máis sufixos e prefixos
 • Elimina palabras raras. Pero ten en conta que aínda que unha regra non atope erros hoxe, é posible que outro usuario usara esa regra onte para amañar moitos artigos.
 • Mantén as listas ordenadas alfabeticamente pola palabra raíz.
 • Ignora palabras rodeadas por "." como en www.academia.gal engadindo o seguinte ó final dunha regra: (?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})

Lista de erros

editar
<Typo word="abade" find="\b([Aa])bate(s)?\b" replace="$1bade$2" />
<Typo word="abafar" find="\b([Aa])bechornar\b" replace="$1bafar" /> <!-- '''avergoñar''' -->
<Typo word="abafar" find="\b([Aa])bichornar\b" replace="$1bafar" /> <!-- '''avergoñar''' -->
<Typo word="abafar" find="\b([Aa])brumar\b" replace="$1bafar" />
<Typo word="abandonar" find="\b([Aa])bandoar\b" replace="$1bandonar" />
<Typo word="abatemento" find="\b([Aa])batimento\b" replace="$1batemento" />
<Typo word="abater" find="\b([Aa])batir\b" replace="$1bater" />
<Typo word="abdome" find="\b([Aa])bdomen\b" replace="$1bdome" />
<Typo word="abeberar" find="\b([Aa])brevar\b" replace="$1beberar" />
<Typo word="abellaruco" find="\b([Aa])bellaruxo(s)?\b" replace="$1bellaruco$2" />
<Typo word="abellón" find="\b([Aa])bexorro(s)?\b" replace="$1bellón$2" /> <!-- casa tamén co plural -->
<Typo word="aboladura" find="\b([Aa])bolladura(s)?\b" replace="$1boladura$2" />
<Typo word="abolar" find="\b([Aa])bollar\b" replace="$1bolar" />
<Typo word="aborixe" find="\b([Aa])borixen\b" replace="$1borixe" />
<Typo word="aborixe" find="\b([Aa])borixenes\b" replace="$1borixes" />
<Typo word="aborrecer" find="\b([Aa])borrescer\b" replace="$1borrecer" />
<Typo word="abotoar" find="\b([Aa])botonar\b" replace="$1botoar" />
<Typo word="abrancazado" find="\b([Aa])blancazad([ao]s?)\b" replace="$1brancazad$2" /> <!-- casa tamén co plural, masculino e femenino -->
<Typo word="abrancazado" find="\b([Aa])blancuzad([ao]s?)\b" replace="$1brancazad$2" />
<Typo word="abrandar" find="\b([Aa])blandar\b" replace="$1brandar" />
<Typo word="abrillantar" find="\b([Aa])brilantar\b" replace="$1brillantar" />
<Typo word="ábsida" find="Ábside(s)?\b" replace="Ábsida$1" />
<Typo word="ábsida" find="ábside(s)?\b" replace="ábsida$1" />
<Typo word="ábsida" find="\bAbside(s)?\b" replace="Ábsida$1" />
<Typo word="ábsida" find="\babside(s)?\b" replace="ábsida$1" />
<Typo word="ábsida" find="\bAbsida(s)?\b" replace="Ábsida$1" />
<Typo word="ábsida" find="\babsida(s)?\b" replace="ábsida$1" />
<Typo word="acabado de" find="\bRecén\b" replace="Acabado de" />
<Typo word="acabado de" find="\brecén\b" replace="acabado de" />
<Typo word="acantoar" find="\b([Aa])rrinconar\b" replace="$1cantoar" /> <!-- '''acurrunchar''', '''arrecunchar''' -->
<Typo word="achado" find="\b([Aa])chádego(s)?\b" replace="$1chado$2" />
<Typo word="achado" find="\bHachádego(s)?\b" replace="Achado$1" />
<Typo word="achado" find="\bhachádego(s)?\b" replace="achado$1" />
<Typo word="achado" find="\bHallazgo(s)?\b" replace="Achado$1" />
<Typo word="achado" find="\bhallazgo(s)?\b" replace="achado$1" />
<Typo word="achegar" find="\b([Aa])dxuntar\b" replace="$1chegar" />
<Typo word="acibeche" find="\b([Aa])cibache(s)?\b" replace="$1cibeche$2" />
<Typo word="acibeche" find="\b([Aa])zabache(s)?\b" replace="$1cibeche$2" />
<Typo word="acio" find="\bRacimo(s)?\b" replace="Acio$1" />
<Typo word="acio" find="\bracimo(s)?\b" replace="acio$1" />
<Typo word="acne" find="\b([Aa])cné\b" replace="$1cne" />
<Typo word="acougar" find="paciguar" replace="cougar"/>
<Typo word="actuar" find="\b([Aa])tuar\b" replace="$1ctuar" /> <!-- (''pero ollo: existe '''atuar''' = "tratar de ti"'') -->
<Typo word="acueduto" find="\b([Aa])cueducto(s)?\b" replace="$1cueduto$2" />
<Typo word="ademais" find="\b([Aa])demáis\b" replace="$1demais" /> <!-- '''amais''' -->
<Typo word="administrativo" find="\b([Aa])dmnistrativ([ao]s?)\b" replace="$1dministrativ$2" />
<Typo word="adoptar" find="\b([Aa])doitar\b" replace="$1doptar" /> <!-- (pero '''adoitar''' vale co significado de ''ter por costume, ser habitual'') -->
<Typo word="afago" find="\bHalago\b" replace="Afago" />
<Typo word="afago" find="\bhalago\b" replace="afago" />
<Typo word="afastar" find="\b([Aa])lonxar\b" replace="$1fastar" />
<Typo word="afeccionado" find="\b([Aa])mateur\b" replace="$1feccionado" />
<Typo word="afeccionados" find="\b([Aa])mateurs\b" replace="$1feccionados" />
<Typo word="a grandes trazos" find="\b([Aa]) grandes rasgos\b" replace="$1 grandes trazos" />
<Typo word="agrícola" find="\b([Aa])gricola(s)?\b" replace="$1grícola$2" />
<Typo word="aí" find="\b([Aa])hí\b" replace="$1í" />
<Typo word="aínda que" find="\b([Aa])inda que\b" replace="$1índa que" />
<Typo word="aínda que" find="\b([Aa])nque\b" replace="$1índa que" />
<Typo word="aínda" find="\bTodavía\b" replace="Aínda" />
<Typo word="aínda" find="\btodavía\b" replace="aínda" />
<Typo word="álbum" find="\bAlbum\b" replace="Álbum" />
<Typo word="álbum" find="\balbum\b" replace="álbum" />
<Typo word="álbums" find="\bAlbums\b" replace="Álbums" />
<Typo word="álbums" find="\balbums\b" replace="álbums" />
<Typo word="álbums" find="\bÁlbumes\b" replace="Álbums" />
<Typo word="álbums" find="\bálbumes\b" replace="álbums" />
<Typo word="alemáns" find="\b([Aa])lemanes\b" replace="$1lemáns" />
<Typo word="aliaxe" find="\b([Aa])leación\b" replace="$1liaxe" />
<Typo word="aliñar" find="\b([Aa])linear\b" replace="$1liñar" />
<Typo word="almorábide" find="\b([Aa])lmorávide\b" replace="$1lmorábide" />
<Typo word="alxibe" find="\b([Aa])lgibe\b" replace="$1lxibe" />
<Typo word="amodo, paseniño, devagar" find="\bDespacio\b" replace="Amodo" />
<Typo word="amodo, paseniño, devagar" find="\bdespacio\b" replace="amodo" />
<Typo word="amortecedor" find="\b([Aa])mortiguador\b" replace="$1mortecedor" />
<Typo word="amortecer" find="\b([Aa])mortiguar\b" replace="$1mortecer" />
<Typo word="análise" find="\b([Aa])nálisis\b" replace="$1nálise" /> <!-- (fem.) -->
<Typo word="andoriña" find="\bGolondrina\b" replace="Andoriña" />
<Typo word="andoriña" find="\bgolondrina\b" replace="andoriña" />
<Typo word="aniversario" find="\bCumpreanos\b" replace="Aniversario" />
<Typo word="aniversario" find="\bcumpreanos\b" replace="aniversario" />
<Typo word="anódino" find="\b([Aa])nodino\b" replace="$1nódino" />
<Typo word="antigüidade" find="\b([Aa])ntigüedade\b" replace="$1ntigüidade" />
<Typo word="ao menos, polo menos" find="\b([Aa])lomenos\b" replace="$1o menos" />
<Typo word="aparcadoiro" find="\b([Aa])parcamento\b" replace="$1parcadoiro" />
<Typo word="aparencia" find="\b([Aa])pariencia\b" replace="$1parencia" />
<Typo word="á parte" find="\bAparte\b" replace="Á parte" />
<Typo word="á parte" find="\baparte\b" replace="á parte" />
<Typo word="a partir de" find="\b([Aa]) partires de\b" replace="$1 partir de" />
<Typo word="apertar" find="\b([Aa])preta(r?)\b" replace="$1perta$2" />
<Typo word="apoiar" find="\brespaldar\b" replace="apoiar" />
<Typo word="apoiar" find="\bRespaldar\b" replace="Apoiar" /><!-- , protexer, amparar -->
<Typo word="apostila" find="\b([Aa])postilla\b" replace="$1postila" />
<Typo word="apupar" find="\b([Aa])buchear\b" replace="$1pupar" />
<Typo word="aquí" find="\bEiquí\b" replace="Aquí" />
<Typo word="aquí" find="\beiquí\b" replace="aquí" />
<Typo word="aquilo" find="\b([Aa])quelo\b" replace="$1quilo" />
<Typo word="aramado" find="\b([Aa])lambrada(s)?\b" replace="$1ramado$2" />   
<Typo word="arame" find="\b([Aa])lambre\b" replace="$1rame" />
<Typo word="aresta" find="\b([Aa])rista\b" replace="$1resta" />
<Typo word="arrabalde" find="\b([Aa])rrabaldo\b" replace="$1rrabalde" />
<Typo word="arrefriar" find="\benfriar\b" replace="arrefriar" />
<Typo word="arrefriar" find="\bEnfriar\b" replace="Arrefriar" /> <!-- ou '''arrefecer''' -->
<Typo word="arroutada" find="\bVenada\b" replace="Arroutada" />
<Typo word="arroutada" find="\bvenada\b" replace="arroutada" />
<Typo word="arroutado/a" find="\b([Aa])bead([ao]s?)\b" replace="$1rroutad$2" />  
<Typo word="ás veces" find="\bA veces\b" replace="Ás veces" />
<Typo word="ás veces" find="\ba veces\b" replace="ás veces" />
<Typo word="asasinar" find="\b([Aa])sesin(ar|o)\b" replace="$1sasin$2" />
<Typo word="asemblea" find="\b([Aa])samblea\b" replace="$1semblea" /> <!-- ; '''xunta, xuntanza, reunión''' -->
<Typo word="así mesmo" find="\b([Aa])simesmo\b" replace="$1sí mesmo" />
<Typo word="así mesmo" find="\b([Aa])símesmo\b" replace="$1sí mesmo" />
<Typo word="ata" find="\bHasta\b" replace="Ata" /> <!-- ou '''até''' (prep.) ('''ollo:''' unha ''hasta'' pode ser un corno ou un pau longo) -->
<Typo word="ata" find="\bhasta\b" replace="ata" /> <!-- ou '''até''' (prep.) ('''ollo:''' unha ''hasta'' pode ser un corno ou un pau longo) -->
<Typo word="aterraxe" find="\b([Aa])terrizaxe\b" replace="$1terraxe" />
<Typo word="autoestrada" find="\b([Aa])utopista\b" replace="$1utoestrada" />
<Typo word="automóbil" find="\b([Aa])utomóvil\b" replace="$1utomóbil" />
<Typo word="avagar" find="\b([Aa])bagar\b" replace="$1vagar" />
<Typo word="avaría" find="\b([Aa])vería\b" replace="$1varía" />
<Typo word="avecer" find="\b([Aa])becer\b" replace="$1vecer" />
<Typo word="avegar" find="\b([Aa])begar\b" replace="$1vegar" />
<Typo word="avermellado" find="\b([Aa])bermellado\b" replace="$1vermellado" />
<Typo word="avinza" find="\b([Aa])biñanza\b" replace="$1vinza" />
<Typo word="avinza" find="\b([Aa])binza\b" replace="$1vinza" />
<Typo word="avinzar" find="\b([Aa])biñanzar\b" replace="$1vinzar" />
<Typo word="avó" find="\b([Aa])[v|b]o(s)?\b" replace="$1vó$2" />
<Typo word="avó" find="\b([Aa])bó\b" replace="$1vó" />
<Typo word="avó" find="\b([Aa])bós\b" replace="$1vós" />
<Typo word="avoa" find="\b([Aa])boa(s)?\b" replace="$1voa$2" />
<Typo word="avoengo" find="\b([Aa])boengo\b" replace="$1voengo" />
<Typo word="avoengo" find="\b([Aa])boenza\b" replace="$1voengo" />
<Typo word="avoengo" find="\b([Aa])bolencia\b" replace="$1voengo" />
<Typo word="avoengo" find="\b([Aa])bolengo\b" replace="$1voengo" />
<Typo word="avogacía" find="\b([Aa])bogacía\b" replace="$1vogacía" />
<Typo word="avogado" find="\b([Aa])bogado\b" replace="$1vogado" />
<Typo word="ávrego" find="\bÁbrego\b" replace="Ávrego" />
<Typo word="ávrego" find="\bábrego\b" replace="ávrego" />
<Typo word="azucre" find="\bZucre\b" replace="Azucre" />
<Typo word="azucre" find="\bzucre\b" replace="azucre" />
<Typo word="azucre" find="\b([Aa])zúcre(s)?\b" replace="$1zucre$2" />
<Typo word="azucre" find="\b([Aa])zucar\b" replace="$1zucre" />
<Typo word="azucre" find="\b([Aa])zucares\b" replace="$1zucres" />
<Typo word="azucre" find="\b([Aa])zúcar\b" replace="$1zucre" />
<Typo word="azucre" find="\b([Aa])zúcares\b" replace="$1zucres" />
<Typo word="terrón" find="\bazucarillo(s)?\b" replace="terrón$1" />
<Typo word="terrón" find="\bAzucarillo(s)?\b" replace="Terrón$1" />
<Typo word="xofre" find="\bazufre\b" replace="xofre" />
<Typo word="xofre" find="\bAzufre\b" replace="Xofre" />
<Typo word="bacallau" find="\b([Bb])acallao\b" replace="$1acallau" />
<Typo word="badalada" find="\bCampanada\b" replace="Badalada" />
<Typo word="badalada" find="\bcampanada\b" replace="badalada" />
<Typo word="baga" find="\b([Bb])aia\b" replace="$1aga" />
<Typo word="baía" find="\b([Bb])ahía\b" replace="$1aía" />
<Typo word="balanza de pagamentos" find="\b([Bb])alanza de pagos\b" replace="$1alanza de pagamentos" />
<Typo word="balaústre" find="\b([Bb])alaguste\b" replace="$1alaústre" />
<Typo word="balaústre" find="\b([Bb])alagustro\b" replace="$1alaústre" />
<Typo word="baleirar" find="\bVal(d?)eir(ar|o)\b" replace="Bal$1eir$2" />
<Typo word="baleirar" find="\bval(d?)eir(ar|o)\b" replace="bal$1eir$2" />
<Typo word="base" find="\b([Bb])asa\b" replace="$1ase" />
<Typo word="basear" find="\b([Bb])asar\b" replace="$1asear" />
<Typo word="bater" find="\b([Bb])atir\b" replace="$1ater" />
<Typo word="beira" find="\b([Bb])orde\b" replace="$1eira" /> <!-- '''marxe''', '''bordo''', '''canto''', '''esquina''' -->
<Typo word="beirarrúa" find="\bAcera\b" replace="Beirarrúa" />
<Typo word="beirarrúa" find="\bacera\b" replace="beirarrúa" />
<Typo word="beliscar" find="\bAbellizcar\b" replace="Beliscar" />
<Typo word="beliscar" find="\babellizcar\b" replace="beliscar" />
<Typo word="bérber" find="\b([Bb])ereber\b" replace="$1érber" />
<Typo word="berce" find="\bCuna\b" replace="Berce" />
<Typo word="berce" find="\bcuna\b" replace="berce" />
<Typo word="billa" find="\bGrifo\b" replace="Billa" />
<Typo word="billa" find="\bgrifo\b" replace="billa" />
<Typo word="bo" find="\b([Bb])ó\b" replace="$1o" />
<Typo word="bocexo" find="\b([Bb])ostezo\b" replace="$1ocexo" />
<Typo word="bolboreta" find="\bMariposa\b" replace="Bolboreta" />
<Typo word="bolboreta" find="\bmariposa\b" replace="bolboreta" />
<Typo word="bolboreta" find="\bVolvoreta\b" replace="Bolboreta" />
<Typo word="bolboreta" find="\bvolvoreta\b" replace="bolboreta" />
<Typo word="bolseiro" find="\b([Bb])ecario\b" replace="$1olseiro" />
<Typo word="bolsista" find="\b([Bb])ursátil\b" replace="$1olsista" />
<Typo word="brillar" find="\b([Bb])ril(ar|o)\b" replace="$1rill$2" />
<Typo word="brión" find="\bMusgo\b" replace="Brión" /> <!-- '''mofo''', '''carriza'''. ''Musgo'' é válido aplicado a alguén que ten os ollos semipechados -->
<Typo word="brión" find="\bmusgo\b" replace="brión" /> <!-- '''mofo''', '''carriza'''. ''Musgo'' é válido aplicado a alguén que ten os ollos semipechados -->
<Typo word="burato, buraco, furado" find="\bAguxeiro\b" replace="Burato, buraco, furado" />
<Typo word="burato, buraco, furado" find="\baguxeiro\b" replace="burato, buraco, furado" />
<Typo word="busca" find="\b([Bb])úsqueda\b" replace="$1usca" />
<Typo word="cabaza" find="\b([Cc])alabaza\b" replace="$1abaza" />
<Typo word="cabazo" find="\b([Cc])alabacín\b" replace="$1abazo" />
<Typo word="cabicha" find="\b([Cc])olilla\b" replace="$1abicha" />
<Typo word="cabido" find="\b([Cc])abildo\b" replace="$1abido" />
<Typo word="cachotería" find="\bMampostería\b" replace="Cachotería" />
<Typo word="cachotería" find="\bmampostería\b" replace="cachotería" />
<Typo word="cadeado" find="\b([Cc])andado\b" replace="$1adeado" />
<Typo word="cadeira de brazos" find="\bSillón\b" replace="Cadeira de brazos" />
<Typo word="cadeira de brazos" find="\bsillón\b" replace="cadeira de brazos" />
<Typo word="cadeira" find="\bSilla\b" replace="Cadeira" />
<Typo word="cadeira" find="\bsilla\b" replace="cadeira" />
<Typo word="caixa do correo" find="\bBuzón\b" replace="Caixa do correo" />
<Typo word="caixa do correo" find="\bbuzón\b" replace="caixa do correo" />
<Typo word="calcaria" find="\b([Cc])aliza\b" replace="$1alcaria" />
<Typo word="caloroso/a" find="\b([Cc])aluroso/a\b" replace="$1aloroso/a" />
<Typo word="calquera" find="\b([Cc])alque(?:ira|r)\b" replace="$1alquera" />
<Typo word="calquera" find="\b([Cc])ualquera\b" replace="$1alquera" />
<Typo word="cambra" find="\b([Cc])alambre\b" replace="$1ambra" />
<Typo word="camión" find="amion" replace="amión"/>
<Typo word="candorca" find="\bOrca\b" replace="Candorca" />
<Typo word="candorca" find="\borca\b" replace="candorca" />
<Typo word="canón" find="\b([Cc])añón\b" replace="$1anón" />
<Typo word="cantaría" find="\b([Cc])anteiría\b" replace="$1antaría" />
<Typo word="cantería" find="\bSillería\b" replace="Cantería" /> <!-- ou '''cantaría''' -->
<Typo word="cantería" find="\bsillería\b" replace="cantería" /> <!-- ou '''cantaría''' -->
<Typo word="capela" find="\b([Cc])apilla\b" replace="$1apela" />
<Typo word="cara a" find="\bHacea\b" replace="Cara a" />
<Typo word="cara a" find="\bhacea\b" replace="cara a" />
<Typo word="cara a" find="\bHacia\b" replace="Cara a" />
<Typo word="cara a" find="\bhacia\b" replace="cara a" />
<Typo word="carballo" find="\bRoble\b" replace="Carballo" />
<Typo word="carballo" find="\broble\b" replace="carballo" />
<Typo word="cartilaxe" find="\b([Cc])artílago\b" replace="$1artilaxe" /> <!-- (fem.) -->
<Typo word="casarío" find="\b([Cc])aserío\b" replace="$1asarío" />
<Typo word="cascuda" find="\b([Cc])ucaracha\b" replace="$1ascuda" />
<Typo word="cazapo" find="\bGazapo\b" replace="Cazapo" />
<Typo word="cazapo" find="\bgazapo\b" replace="cazapo" />
<Typo word="cedo" find="\bTemprano\b" replace="Cedo" />
<Typo word="cedo" find="\btemprano\b" replace="cedo" />
<Typo word="cela" find="\b([Cc])elda\b" replace="$1ela" />
<Typo word="celos" find="\b([Cc])i[úu]mes\b" replace="$1elos" />
<Typo word="cepelín" find="\bZepelín\b" replace="Cepelín" />
<Typo word="cepelín" find="\bzepelín\b" replace="cepelín" />
<Typo word="cerramento" find="\b([Cc])erre\b" replace="$1erramento" /> <!-- '''peche''' -->
<Typo word="cesamento" find="\b([Cc])ese\b" replace="$1esamento" />
<Typo word="chanceler" find="\b([Cc])anciller\b" replace="$1hanceler" />
<Typo word="charramangueiro" find="\bKitsch\b" replace="Charramangueiro" />
<Typo word="charramangueiro" find="\bkitsch\b" replace="charramangueiro" />
<Typo word="chícharo, ervella" find="\bGuisante\b" replace="Chícharo, ervella" />
<Typo word="chícharo, ervella" find="\bguisante\b" replace="chícharo, ervella" />
<Typo word="ciborio" find="\b([Cc])imborrio\b" replace="$1iborio" />
<Typo word="cirio" find="\bvela\b" replace="cirio" />
<Typo word="cirio" find="\bVela\b" replace="Cirio" /> <!-- '''candea''' (en galego, ''vela'' só ten o significado da peza dos barcos, o deporte e a acción de velar) -->
<Typo word="cirurxián" find="\b([Cc])irurxán\b" replace="$1irurxián" />
<Typo word="club" find="\b([Cc])lube\b" replace="$1lub" />
<Typo word="co fin de" find="\bEn aras de\b" replace="Co fin de" />
<Typo word="co fin de" find="\ben aras de\b" replace="co fin de" />
<Typo word="codia" find="\b([Cc])orteza\b" replace="$1odia" />
<Typo word="cóengo" find="\b([Cc])oengo\b" replace="$1óengo" />
<Typo word="cogomelo" find="\bSeta (fungo)\b" replace="Cogomelo" />
<Typo word="cogomelo" find="\bseta (fungo)\b" replace="cogomelo" />
<Typo word="combater" find="\b([Cc])ombatir\b" replace="$1ombater" />
<Typo word="comigo" find="\b([Cc])onmigo\b" replace="$1omigo" />
<Typo word="compás" find="\bBrúxula\b" replace="Compás" />
<Typo word="compás" find="\bbrúxula\b" replace="compás" />
<Typo word="concello" find="\bAxuntamento\b" replace="Concello" />
<Typo word="concello" find="\baxuntamento\b" replace="concello" />
<Typo word="concepto" find="\b([Cc])onceito\b" replace="$1oncepto" />
<Typo word="condenar" find="\b([Cc])ondear\b" replace="$1ondenar" /> <!-- (e '''condena''') -->
<Typo word="confeitaría" find="\b([Cc])onfitería\b" replace="$1onfeitaría" />
<Typo word="conflito" find="\b([Cc])onflicto\b" replace="$1onflito" />
<Typo word="confucianismo" find="\b([Cc])onfucionismo\b" replace="$1onfucianismo" />
<Typo word="conseguir" find="\b([Cc])onquerir\b" replace="$1onseguir" />
<Typo word="construción" find="\b([Cc])onstrucción\b" replace="$1onstrución" />
<Typo word="contorno" find="\bEntorn([oa])\b" replace="Contorn$1" />
<Typo word="contorno" find="\bentorn([oa])\b" replace="contorn$1" />
<Typo word="contrasinal" find="\b([Cc])ontraseña\b" replace="$1ontrasinal" />
<Typo word="contribución" find="\bAportación\b" replace="Contribución" /> <!-- '''colaboración''', '''achega''' -->
<Typo word="contribución" find="\baportación\b" replace="contribución" /> <!-- '''colaboración''', '''achega''' -->
<Typo word="converter" find="\b([Cc])onvertir\b" replace="$1onverter" />
<Typo word="cornixa" find="\b([Cc])ornisa\b" replace="$1ornixa" />
<Typo word="corrección" find="\b([Cc])orreción\b" replace="$1orrección" />
<Typo word="corredor" find="\bPasillo\b" replace="Corredor" />
<Typo word="corredor" find="\bpasillo\b" replace="corredor" />
<Typo word="corrixir" find="\b([Cc])orrexir\b" replace="$1orrixir" />
<Typo word="costarriqueño" find="\b([Cc])ostarricense\b" replace="$1ostarriqueño" />
<Typo word="cota" find="\b([Cc])upo\b" replace="$1ota" />
<Typo word="covarde" find="\b([Cc])obarde\b" replace="$1ovarde" />
<Typo word="cranio" find="\b([Cc])rán[ei]o\b" replace="$1ranio" />
<Typo word="crer" find="\b([Cc])reer\b" replace="$1rer" />
<Typo word="cru" find="\b([Cc])rudo\b" replace="$1ru" />
<Typo word="crúa" find="\b([Cc])ruda\b" replace="$1rúa" />
<Typo word="cueiro" find="\bPañal\b" replace="Cueiro" />
<Typo word="cueiro" find="\bpañal\b" replace="cueiro" />
<Typo word="culler" find="\b([Cc])uchara\b" replace="$1uller" />
<Typo word="culleriña" find="\b([Cc])ucharilla\b" replace="$1ulleriña" />
<Typo word="cumprir" find="\b([Cc])umplir\b" replace="$1umprir" />
<Typo word="cuñar" find="\bAcuñar\b" replace="Cuñar" /> <!-- (no referente á moeda) -->
<Typo word="cuñar" find="\bacuñar\b" replace="cuñar" /> <!-- (no referente á moeda) -->
<Typo word="cunca" find="\bTaza\b" replace="Cunca" />
<Typo word="cunca" find="\btaza\b" replace="cunca" />
<Typo word="curral" find="\b([Cc])orral\b" replace="$1urral" />
<Typo word="curto" find="\b([Cc])orto\b" replace="$1urto" />
<Typo word="cuxa/o/as/os" find="\b([Cc])uia/o/as/os\b" replace="$1uxa/o/as/os" />
<Typo word="daniño" find="\b([Dd])añino\b" replace="$1aniño" />
<Typo word="dar prioridade" find="\bPriorizar\b" replace="Dar prioridade" />
<Typo word="dar prioridade" find="\bpriorizar\b" replace="dar prioridade" />
<Typo word="de todas as maneiras" find="\b([Dd])e todas maneiras\b" replace="$1e todas as maneiras" />
<Typo word="decatarse" find="\bentei?rarse\b" replace="decatarse" />
<Typo word="decatarse" find="\bEntei?rarse\b" replace="Decatarse" /> <!-- saber de, coñecer, informarse, darse de conta, ter coñecemento -->
<Typo word="décatlon" find="\b([Dd])ecatl[óo]n\b" replace="$1écatlon" />
<Typo word="décimo" find="\b([Dd])e[sz]mo\b" replace="$1écimo" /> <!-- (imposto) -->
<Typo word="décimo" find="\b([Dd])ezmo\b" replace="$1écimo" />
<Typo word="delito" find="\b([Dd])elicto\b" replace="$1elito" />
<Typo word="derreter" find="\b([Dd])erretir\b" replace="$1erreter" />
<Typo word="desafiuzamento" find="\b([Dd])esahucio\b" replace="$1esafiuzamento" />
<Typo word="desalgar" find="\b([Dd])esalar\b" replace="$1esalgar" />
<Typo word="descrición" find="\b([Dd])escripción\b" replace="$1escrición" />
<Typo word="descubrir" find="\bAveriguar\b" replace="Descubrir" />
<Typo word="descubrir" find="\baveriguar\b" replace="descubrir" />
<Typo word="desculpa" find="\b([Dd])isculpa\b" replace="$1esculpa" />
<Typo word="desaparafusador" find="\bHachuela\b" replace="Desaparafusador" />
<Typo word="desaparafusador" find="\bhachuela\b" replace="desaparafusador" />
<Typo word="despedimento" find="\b([Dd])espido\b" replace="$1espedimento" />
<Typo word="destino" find="\b([Dd])estiño\b" replace="$1estino" />
<Typo word="detalle, especificación" find="\b([Dd])esglose\b" replace="$1etalle, especificación" />
<Typo word="deterioramento" find="\b([Dd])eterioro\b" replace="$1eterioramento" />
<Typo word="devasa" find="\bCortafogos\b" replace="Devasa" />
<Typo word="devasa" find="\bcortafogos\b" replace="devasa" />
<Typo word="dicionario" find="\b([Dd])iccionario\b" replace="$1icionario" />
<Typo word="dicir" find="\b([Dd])ecir\b" replace="$1icir" />
<Typo word="diferenza" find="\b([Dd])iferencia\b" replace="$1iferenza" /> <!-- (subst., pero o verbo é '''diferenciar''') -->
<Typo word="difrace" find="\b([Dd])isfraz\b" replace="$1ifrace" />
<Typo word="diocese" find="\b([Dd])iócese\b" replace="$1iocese" />
<Typo word="distante" find="\bLonxano\b" replace="Distante" /> <!-- '''arredado''', '''afastado''', '''apartado''' ou '''remoto''' -->
<Typo word="distante" find="\blonxano\b" replace="distante" /> <!-- '''arredado''', '''afastado''', '''apartado''' ou '''remoto''' -->
<Typo word="distinción" find="\b([Dd])istición\b" replace="$1istinción" />
<Typo word="ditar" find="\b([Dd])ictar\b" replace="$1itar" />
<Typo word="diúrno" find="\b([Dd])iurno\b" replace="$1iúrno" />
<Typo word="doador" find="\b([Dd])onante\b" replace="$1oador" />
<Typo word="doutrina" find="\b([Dd])oc?trina\b" replace="$1outrina" />
<Typo word="dúbida" find="\b([Dd])uda\b" replace="$1úbida" />
<Typo word="dun" find="\b([Dd])um\b" replace="$1un" />
<Typo word="dun" find="\b([Dd])uma\b" replace="$1unha" /> <!-- (pero ollo: existe Duma, parlamento ruso) -->
<Typo word="elección" find="\b([Ee])lei(ción|to)\b" replace="$1lec$2" />
<Typo word="eléctrodo" find="\b([Ee])lectrodo\b" replace="$1léctrodo" />
<Typo word="elite" find="\bÉlite\b" replace="Elite" />
<Typo word="elite" find="\bélite\b" replace="elite" />
<Typo word="elixir" find="\b([Ee])lexir\b" replace="$1lixir" />
<Typo word="elo" find="\b([Ee])slabón\b" replace="$1lo" />
<Typo word="en crequenas, de crequenas, anicado" find="\bCuclillas, en\b" replace="En crequenas, de crequenas, anicado" />
<Typo word="en crequenas, de crequenas, anicado" find="\bcuclillas, en\b" replace="en crequenas, de crequenas, anicado" />
<Typo word="enchente, enchedela, chea, farta, lupanda, atracada" find="\bComilona (comida abundante)\b" replace="Enchente, enchedela, chea, farta, lupanda, atracada" />
<Typo word="enchente, enchedela, chea, farta, lupanda, atracada" find="\bcomilona (comida abundante)\b" replace="enchente, enchedela, chea, farta, lupanda, atracada" />
<Typo word="encrucillado" find="\bCrucigrama\b" replace="Encrucillado" />
<Typo word="encrucillado" find="\bcrucigrama\b" replace="encrucillado" />
<Typo word="engalar" find="\bDespegar\b" replace="Engalar" />  <!-- un avión -->
<Typo word="engalar" find="\bdespegar\b" replace="engalar" />  <!-- un avión -->
<Typo word="entaboamento" find="\b([Ee])ntablamento\b" replace="$1ntaboamento" />
<Typo word="entrenamento" find="\b(entrena(r|dor|dora)\b" replace="adestra$1" />
<Typo word="entrenamento" find="\b(Entrena(r|dor|dora)\b" replace="Adestra$1" />
<Typo word="entrenamento" find="\bentrenamiento(s)\b" replace="adestramento$1" />
<Typo word="entrenamento" find="\bEntrenamiento(s)\b" replace="Adestramento$1" />
<Typo word="envellecer" find="\b([Ee])nvexecer\b" replace="$1nvellecer" /> <!-- '''Avellentar''' ou '''avellar''' -->
<Typo word="envorcallar" find="\bAborcallar\b" replace="Envorcallar" />
<Typo word="envorcallar" find="\baborcallar\b" replace="envorcallar" />
<Typo word="envorcallar" find="\bAbrocallar\b" replace="Envorcallar" />
<Typo word="envorcallar" find="\babrocallar\b" replace="envorcallar" />
<Typo word="errado" find="\bFallido\b" replace="Errado" />
<Typo word="errado" find="\bfallido\b" replace="errado" />
<Typo word="erro" find="\b([Ee])rror\b" replace="$1rro" />
<Typo word="esgotar" find="\bAgotar\b" replace="Esgotar" />
<Typo word="esgotar" find="\bagotar\b" replace="esgotar" />
<Typo word="esparexer" find="\b([Ee])sparcir\b" replace="$1sparexer" />
<Typo word="espazar" find="\b([Ee])spaciar\b" replace="$1spazar" />
<Typo word="espazo" find="\b([Ee])spacio\b" replace="$1spazo" />
<Typo word="espir(se), denudar(se), desvestir(se)" find="\bDesnudar(se)\b" replace="Espir(se), denudar(se), desvestir(se)" />
<Typo word="espir(se), denudar(se), desvestir(se)" find="\bdesnudar(se)\b" replace="espir(se), denudar(se), desvestir(se)" />
<Typo word="espírito" find="\b([Ee])spíritu\b" replace="$1spírito" />
<Typo word="espremer" find="\b([Ee])xprimir\b" replace="$1spremer" /> <!-- '''premer''' -->
<Typo word="esqueleto" find="\b([Ee])squelete\b" replace="$1squeleto" />
<Typo word="esquío" find="\bArdilla\b" replace="Esquío" />
<Typo word="esquío" find="\bardilla\b" replace="esquío" />
<Typo word="estada" find="\bAndamio\b" replace="Estada" />
<Typo word="estada" find="\bandamio\b" replace="estada" />
<Typo word="estante" find="\b([Ee])stantería\b" replace="$1stante" />
<Typo word="este, esta" find="\bÉst([ea])\b" replace="Est$1" />
<Typo word="este, esta" find="\bést([ea])\b" replace="est$1" />
<Typo word="este" find="\bIste\b" replace="Este" />
<Typo word="este" find="\biste\b" replace="este" />
<Typo word="estender" find="\b([Ee])xtender\b" replace="$1stender" /> <!-- (pero '''extenso''', extensión) -->
<Typo word="estes" find="\b([Ee])stos\b" replace="$1stes" />
<Typo word="estoxo" find="\b([Ee])stuche\b" replace="$1stoxo" />
<Typo word="estrada" find="\bCarreteira\b" replace="Estrada" />
<Typo word="estrada" find="\bcarreteira\b" replace="estrada" />
<Typo word="estraño" find="\b([Ee])xtraño\b" replace="$1straño" />
<Typo word="estrés" find="\bStress\b" replace="Estrés" /> <!-- '''tensión''' -->
<Typo word="estrés" find="\bstress\b" replace="estrés" /> <!-- '''tensión''' -->
<Typo word="estribeira" find="\bCabestrillo\b" replace="Estribeira" />
<Typo word="estribeira" find="\bcabestrillo\b" replace="estribeira" />
<Typo word="estrito" find="\b([Ee])stricto\b" replace="$1strito" />
<Typo word="estrutura" find="\b([Ee])structura\b" replace="$1strutura" />
<Typo word="estudar" find="\b([Ee])studiar\b" replace="$1studar" /> <!-- (''Estudio'', cun ''i'', é o lugar onde se realizan actividades intelectuais ou profesionais. Agás neste caso, os demais son sen ''i'', é dicir, ''estudo(s)'') -->
<Typo word="esvaer" find="\bDifuminar\b" replace="Esvaer" />
<Typo word="esvaer" find="\bdifuminar\b" replace="esvaer" />
<Typo word="éuscaro" find="\beúscaro\b" replace="éuscaro" />
<Typo word="éuscaro" find="\bEúscaro\b" replace="Éuscaro" /> <!-- ou '''vasco''' -->
<Typo word="excomungar" find="\b([Ee])xcomulgar\b" replace="$1xcomungar" />
<Typo word="excomuñón" find="\b([Ee])xcomunión\b" replace="$1xcomuñón" />
<Typo word="expirar" find="\b([Ee])spira(ción|r)\b" replace="$1xpira$2" />
<Typo word="facsímile" find="\b([Ff])acsímil\b" replace="$1acsímile" />
<Typo word="fada" find="\bHada\b" replace="Fada" />
<Typo word="fada" find="\bhada\b" replace="fada" />
<Typo word="faia" find="\bHaia\b" replace="Faia" />
<Typo word="faia" find="\bhaia\b" replace="faia" />
<Typo word="faiado" find="\bBuhardilla\b" replace="Faiado" /> <!-- '''faio''' -->
<Typo word="faiado" find="\bbuhardilla\b" replace="faiado" /> <!-- '''faio''' -->
<Typo word="faio, faiado" find="\bDesván\b" replace="Faio, faiado" />
<Typo word="faio, faiado" find="\bdesván\b" replace="faio, faiado" />
<Typo word="fanado" find="\bTullido\b" replace="Fanado" />
<Typo word="fanado" find="\btullido\b" replace="fanado" />
<Typo word="fenda" find="\bRegandixa\b" replace="Fenda" /> <!-- '''regaña''' -->
<Typo word="fenda" find="\bregandixa\b" replace="fenda" /> <!-- '''regaña''' -->
<Typo word="fertilizante" find="\bAbono\b" replace="Fertilizante" />
<Typo word="fertilizante" find="\babono\b" replace="fertilizante" />
<Typo word="fociño" find="\b([Ff])uciño\b" replace="$1ociño" />
<Typo word="fogueiro" find="\b([Ff])ogoneiro\b" replace="$1ogueiro" />
<Typo word="folclore" find="\b([Ff])olklore\b" replace="$1olclore" /> <!-- (pero '''folk''', ó ser un anglicismo) -->
<Typo word="fragrancia" find="\b([Ff])ragancia\b" replace="$1ragrancia" />
<Typo word="Francia" find="\bFranza\b" replace="Francia" /> <!-- ('''''pero ollo:''' existe a parroquia [[Franza, Mugardos|Franza]], en [[Mugardos]]'') -->
<Typo word="frieira" find="\bAbañón\b" replace="Frieira" />
<Typo word="frieira" find="\babañón\b" replace="frieira" />
<Typo word="fungo" find="\bHongo\b" replace="Fungo" />
<Typo word="fungo" find="\bhongo\b" replace="fungo" />
<Typo word="gaiola" find="\bXaula\b" replace="Gaiola" />
<Typo word="gaiola" find="\bxaula\b" replace="gaiola" />
<Typo word="garantir" find="\b([Gg])arantizar\b" replace="$1arantir" />
<Typo word="garavanzo" find="\b([Gg])arbanzo\b" replace="$1aravanzo" />
<Typo word="garfelo, cazo, cullerón" find="\bCucharón\b" replace="Garfelo, cazo, cullerón" />
<Typo word="garfelo, cazo, cullerón" find="\bcucharón\b" replace="garfelo, cazo, cullerón" />
<Typo word="garfo" find="\bTenedor\b" replace="Garfo" />
<Typo word="garfo" find="\btenedor\b" replace="garfo" />
<Typo word="gladíolo" find="\b([Gg])ladiolo\b" replace="$1ladíolo" />
<Typo word="goberno" find="\b([Gg])overno\b" replace="$1oberno" />
<Typo word="graal" find="\b([Gg])rial\b" replace="$1raal" />
<Typo word="gravar" find="\b([Gg])rabar\b" replace="$1ravar" />
<Typo word="gravata" find="\bCorbata\b" replace="Gravata" />
<Typo word="gravata" find="\bcorbata\b" replace="gravata" />
<Typo word="graza/s" find="\b([Gg])racia/s\b" replace="$1raza/s" />
<Typo word="grella" find="\bParrilla\b" replace="Grella" />
<Typo word="grella" find="\bparrilla\b" replace="grella" />
<Typo word="habanera" find="\b([Hh])abaneira\b" replace="$1abanera" />
<Typo word="habelencia" find="\bAbelencia\b" replace="Habelencia" />
<Typo word="habelencia" find="\babelencia\b" replace="habelencia" />
<Typo word="hahaha" find="\bJajaja (risada)\b" replace="Hahaha" />
<Typo word="hahaha" find="\bjajaja (risada)\b" replace="hahaha" />
<Typo word="hámster" find="\b([Hh])ánster\b" replace="$1ámster" />
<Typo word="haraquiri" find="\b([Hh])arakiri\b" replace="$1araquiri" />
<Typo word="harén" find="\b([Hh])arem\b" replace="$1arén" />
<Typo word="harmonía" find="\b([Hh])armuñía\b" replace="$1armonía" />
<Typo word="harmonía" find="\bArmonía\b" replace="Harmonía" />
<Typo word="harmonía" find="\barmonía\b" replace="harmonía" />
<Typo word="haxemita" find="\b([Hh])achemí\b" replace="$1axemita" />
<Typo word="haxemita" find="\b([Hh])achemita\b" replace="$1axemita" />
<Typo word="haxix" find="\b([Hh])achís\b" replace="$1axix" />
<Typo word="héptatlon" find="\b([Hh])eptathlón\b" replace="$1éptatlon" />
<Typo word="herdade" find="\bfinca\b" replace="herdade" />
<Typo word="herdade" find="\bFinca\b" replace="Herdade" /> <!-- '''propiedade rústica''', '''terreo''', '''leira''' -->
<Typo word="heroe" find="\b([Hh])éroe\b" replace="$1eroe" />
<Typo word="hioide" find="\b([Hh])ioides\b" replace="$1ioide" />
<Typo word="humano" find="\b([Hh])umán\b" replace="$1umano" />
<Typo word="icona" find="\b([Ii])cono\b" replace="$1cona" />
<Typo word="implicar" find="\bConlevar\b" replace="Implicar" /> <!-- '''supoñer''', '''significar''' -->
<Typo word="implicar" find="\bconlevar\b" replace="implicar" /> <!-- '''supoñer''', '''significar''' -->
<Typo word="incerteza" find="\b([Ii])ncertidume\b" replace="$1ncerteza" />
<Typo word="inconveniente" find="\b([Ii])nconvinte\b" replace="$1nconveniente" />
<Typo word="ingrediente" find="\b([Ii])ngredente\b" replace="$1ngrediente" />
<Typo word="inscrición" find="\b([Ii])nscripción\b" replace="$1nscrición" />
<Typo word="inserir" find="\b([Ii])nsertar\b" replace="$1nserir" />
<Typo word="instrución" find="\b([Ii])nstrucción\b" replace="$1nstrución" />
<Typo word="inverter" find="\b([Ii])nvertir\b" replace="$1nverter" /> <!-- (dar a volta a unha cousa) -->
<Typo word="investir" find="\b([Ii])nverter\b" replace="$1nvestir" /> <!-- (facer un investimento) -->
<Typo word="irmandar" find="\b([Ii])rmanar\b" replace="$1rmandar" />
<Typo word="iso" find="\belo\b" replace="iso" />
<Typo word="iso" find="\bElo\b" replace="Iso" /> <!-- (é un pronome neutro do galego medieval que só se conserva na expresión '''estar a elo''', '''''pero ollo:''' tamén existe o substantivo ''elo'' co significado de cada un dos [[aro]]s que forman unha cadea'') -->
<Typo word="isto" find="\bEsto\b" replace="Isto" />
<Typo word="isto" find="\besto\b" replace="isto" />
<Typo word="kharxa" find="\bJarcha\b" replace="Kharxa" />
<Typo word="kharxa" find="\bjarcha\b" replace="kharxa" />
<Typo word="labirinto" find="\b([Ll])aberinto\b" replace="$1abirinto" />
<Typo word="ladrillo" find="\bTixolo\b" replace="Ladrillo" />
<Typo word="ladrillo" find="\btixolo\b" replace="ladrillo" />
<Typo word="lagarta" find="\b([Ll])agartixa\b" replace="$1agarta" />
<Typo word="landra" find="\bBellota\b" replace="Landra" />
<Typo word="landra" find="\bbellota\b" replace="landra" />
<Typo word="landra" find="\bAbellota\b" replace="Landra" />
<Typo word="landra" find="\babellota\b" replace="landra" />
<Typo word="laranxa" find="\bNaranxa\b" replace="Laranxa" />
<Typo word="laranxa" find="\bnaranxa\b" replace="laranxa" />
<Typo word="laranxeira" find="\bNaranxal\b" replace="Laranxeira" />
<Typo word="laranxeira" find="\bnaranxal\b" replace="laranxeira" />
<Typo word="laranxeira" find="\bNaranxeiro\b" replace="Laranxeira" />
<Typo word="laranxeira" find="\bnaranxeiro\b" replace="laranxeira" />
<Typo word="laranxeira" find="\bNaranxo\b" replace="Laranxeira" />
<Typo word="laranxeira" find="\bnaranxo\b" replace="laranxeira" />
<Typo word="lavadoiro" find="\b([Ll])avadero\b" replace="$1avadoiro" />
<Typo word="leito" find="\bCauce\b" replace="Leito" /> <!-- (do [[río]]) -->
<Typo word="leito" find="\bcauce\b" replace="leito" /> <!-- (do [[río]]) -->
<Typo word="lentes" find="\bGafas\b" replace="Lentes" />
<Typo word="lentes" find="\bgafas\b" replace="lentes" />
<Typo word="ler" find="\b([Ll])eer\b" replace="$1er" />
<Typo word="lesma" find="\bBabosa\b" replace="Lesma" /> <!-- '''limacha, limaco''' -->
<Typo word="lesma" find="\bbabosa\b" replace="lesma" /> <!-- '''limacha, limaco''' -->
<Typo word="liberdade" find="\b([Ll])ibertade -\b" replace="$1iberdade" />
<Typo word="líder" find="\bCabecilla\b" replace="Líder" />
<Typo word="líder" find="\bcabecilla\b" replace="líder" />
<Typo word="ligadura" find="\b([Ll])igatura\b" replace="$1igadura" />
<Typo word="limiar" find="\bUmbral\b" replace="Limiar" /> <!-- '''límite''' -->
<Typo word="limiar" find="\bumbral\b" replace="limiar" /> <!-- '''límite''' -->
<Typo word="liña" find="\b([Ll])ínea\b" replace="$1iña" />
<Typo word="lingua" find="\b([Ll])íng(ua|oaxe)\b" replace="$1ing$2" />
<Typo word="lingüista" find="\b([Ll])ingüísta\b" replace="$1ingüista" />
<Typo word="listaxe" find="\b([Ll])istado\b" replace="$1istaxe" /> <!-- '''lista''' -->
<Typo word="lixivia" find="\b([Ll])exía\b" replace="$1ixivia" />
<Typo word="lixo" find="\bBasura\b" replace="Lixo" />
<Typo word="lixo" find="\bbasura\b" replace="lixo" />
<Typo word="localización" find="\bUbicación\b" replace="Localización" /> <!-- '''situación''' -->
<Typo word="localización" find="\bubicación\b" replace="localización" /> <!-- '''situación''' -->
<Typo word="lombo, costas" find="\bEspalda\b" replace="Lombo, costas" />
<Typo word="lombo, costas" find="\bespalda\b" replace="lombo, costas" />
<Typo word="lonxe" find="\b([Ll])exos\b" replace="$1onxe" />
<Typo word="losquear" find="\bAbofetear\b" replace="Losquear" /> <!-- '''dar unha losqueada''', '''dar un lapote''' -->
<Typo word="losquear" find="\babofetear\b" replace="losquear" /> <!-- '''dar unha losqueada''', '''dar un lapote''' -->
<Typo word="lura" find="\bCalamar\b" replace="Lura" />
<Typo word="lura" find="\bcalamar\b" replace="lura" />
<Typo word="macela" find="\b([Mm])anzanilla\b" replace="$1acela" />
<Typo word="maioría" find="\b([Mm])aioria\b" replace="$1aioría" />
<Typo word="mañá" find="\b([Mm])añán\b" replace="$1añá" />
<Typo word="maniotas" find="\bAguxetas\b" replace="Maniotas" />
<Typo word="maniotas" find="\baguxetas\b" replace="maniotas" />
<Typo word="marabedí" find="\b([Mm])aravedí\b" replace="$1arabedí" />
<Typo word="marabilla" find="\b([Mm])aravilla\b" replace="$1arabilla" />
<Typo word="mastro" find="\b([Mm])ástil\b" replace="$1astro" />
<Typo word="materia" find="\bAsignatura\b" replace="Materia" /> <!-- ou '''disciplina''' -->
<Typo word="materia" find="\basignatura\b" replace="materia" /> <!-- ou '''disciplina''' -->
<Typo word="media" find="\b([Pp])ropri([oa]s?)\b" replace="$1ropi$2" />
<Typo word="media" find="\bPromedio\b" replace="Media" />
<Typo word="media" find="\bpromedio\b" replace="media" />
<Typo word="medula" find="\b([Mm])édula\b" replace="$1edula" />
<Typo word="meiriñado" find="\b([Mm])erindad\b" replace="$1eiriñado" />
<Typo word="mentres" find="\b([Mm])entras\b" replace="$1entres" />
<Typo word="mergullador" find="\bBuzo\b" replace="Mergullador" /> <!-- (a non ser o sinónimo de [[bozo]]) -->
<Typo word="mergullador" find="\bbuzo\b" replace="mergullador" /> <!-- (a non ser o sinónimo de [[bozo]]) -->
<Typo word="mesa de braseiro" find="\b([Mm])esa camilla\b" replace="$1esa de braseiro" />
<Typo word="mestura" find="\b([Mm])(ezcl|istur)a\b" replace="$1estura" />
<Typo word="meteoroloxía" find="\b([Mm])etereoloxía\b" replace="$1eteoroloxía" />
<Typo word="min" find="\b([Mm])ín\b" replace="$1in" />
<Typo word="misto" find="\bCerilla\b" replace="Misto" />
<Typo word="misto" find="\bcerilla\b" replace="misto" />
<Typo word="móbil" find="\b([Mm])óvil\b" replace="$1óbil" /> <!-- (e '''inmóbil''', pero '''mover''' e '''inamovible''') -->
<Typo word="modos" find="\b([Mm])odais\b" replace="$1odos" />
<Typo word="monólito" find="\b([Mm])onolito\b" replace="$1onólito" />
<Typo word="Moscova" find="\bMoscú\b" replace="Moscova" />
<Typo word="Nadal" find="\bNavidade\b" replace="Nadal" />
<Typo word="nadar ao somorgullo" find="\bBucear\b" replace="Nadar ao somorgullo" />
<Typo word="nadar ao somorgullo" find="\bbucear\b" replace="nadar ao somorgullo" />
<Typo word="necrolóxica" find="\bEsquela\b" replace="Necrolóxica" />
<Typo word="necrolóxica" find="\besquela\b" replace="necrolóxica" />
<Typo word="nicaraguano" find="\b([Nn])icaragüense\b" replace="$1icaraguano" />
<Typo word="nin" find="\b([Nn])en\b" replace="$1in" />
<Typo word="ningún" find="\b([Nn])engún\b" replace="$1ingún" />
<Typo word="ningunha" find="\b([Nn])engunha\b" replace="$1ingunha" />
<Typo word="nocello" find="\bTobillo\b" replace="Nocello" /> <!-- '''noelo, nortello''' -->
<Typo word="nocello" find="\btobillo\b" replace="nocello" /> <!-- '''noelo, nortello''' -->
<Typo word="nómade" find="\b([Nn])ómada\b" replace="$1ómade" />
<Typo word="nomeado/a" find="\b([Nn])ominado/a\b" replace="$1omeado/a" />
<Typo word="nomeamento/s" find="\b([Nn])ominación/s\b" replace="$1omeamento/s" />
<Typo word="noxo" find="\bAsco\b" replace="Noxo" />
<Typo word="noxo" find="\basco\b" replace="noxo" />
<Typo word="núcleo, zona" find="\bCasco (vello, urbano)\b" replace="Núcleo, zona" />
<Typo word="núcleo, zona" find="\bcasco (vello, urbano)\b" replace="núcleo, zona" />
<Typo word="nun" find="\b([Nn])um\b" replace="$1un" />
<Typo word="nunha" find="\b([Nn])uma(s?)\b" replace="$1unha$2" />
<Typo word="nutriente" find="\b([Nn])utrinte\b" replace="$1utriente" />
<Typo word="o labor" find="\bLabor, a\b" replace="O labor" /> <!-- (''labor feit'''o''' non corre présa'') -->
<Typo word="o labor" find="\blabor, a\b" replace="o labor" /> <!-- (''labor feit'''o''' non corre présa'') -->
<Typo word="ola" find="\bHola\b" replace="Ola" />
<Typo word="ola" find="\bhola\b" replace="ola" />
<Typo word="ollada" find="\bVistazo\b" replace="Ollada" />
<Typo word="ollada" find="\bvistazo\b" replace="ollada" />
<Typo word="onda" find="\b([Oo])la\b" replace="$1nda" /> <!-- ('''''pero ollo:''' existe '''ola''' de saúdo'') -->
<Typo word="onde" find="\bDonde\b" replace="Onde" />
<Typo word="onde" find="\bdonde\b" replace="onde" />
<Typo word="orchata" find="\bHorchata\b" replace="Orchata" />
<Typo word="orchata" find="\bhorchata\b" replace="orchata" />
<Typo word="ordenar" find="\b([Oo])rdear\b" replace="$1rdenar" />
<Typo word="óso" find="\bOso\b" replace="Óso" /> <!-- (peza do esqueleto); '''oso''' (animal) -->
<Typo word="óso" find="\boso\b" replace="óso" /> <!-- (peza do esqueleto); '''oso''' (animal) -->
<Typo word="outeiro" find="\bColina\b" replace="Outeiro" />
<Typo word="outeiro" find="\bcolina\b" replace="outeiro" />
<Typo word="outorgar" find="\b([Oo])torgar\b" replace="$1utorgar" />
<Typo word="padiola, angarellas, cama" find="\bCamilla\b" replace="Padiola, angarellas, cama" />
<Typo word="padiola, angarellas, cama" find="\bcamilla\b" replace="padiola, angarellas, cama" />
<Typo word="padioleiro" find="\bCamilleiro\b" replace="Padioleiro" />
<Typo word="padioleiro" find="\bcamilleiro\b" replace="padioleiro" />
<Typo word="pálpebra" find="\b([Pp])árpado\b" replace="$1álpebra" />
<Typo word="panca" find="\b([Pp])alanca\b" replace="$1anca" />
<Typo word="panxoliña" find="\bVilancico\b" replace="Panxoliña" />
<Typo word="panxoliña" find="\bvilancico\b" replace="panxoliña" />
<Typo word="paquete" find="\bCaxetilla\b" replace="Paquete" />
<Typo word="paquete" find="\bcaxetilla\b" replace="paquete" />
<Typo word="parabéns" find="\bNoraboa\b" replace="Parabéns" />
<Typo word="parabéns" find="\bnoraboa\b" replace="parabéns" />
<Typo word="parafuso" find="\bTornillo\b" replace="Parafuso" />
<Typo word="parafuso" find="\btornillo\b" replace="parafuso" />
<Typo word="parasito" find="\b([Pp])arásito\b" replace="$1arasito" />
<Typo word="parella" find="\b([Pp])arexa\b" replace="$1arella" />
<Typo word="pavillón" find="\b([Pp])abellón\b" replace="$1avillón" />
<Typo word="paxaro" find="\b([Pp])áxaro\b" replace="$1axaro" />
<Typo word="peirao" find="\bMuelle\b" replace="Peirao" /> <!-- (lugar de atraque de barcos) ou '''resorte''' (peza metálica elástica). En galego ''mol'' non é ''peirao'', senón ''brando'' (entre outras acepcións) -->
<Typo word="peirao" find="\bmuelle\b" replace="peirao" /> <!-- (lugar de atraque de barcos) ou '''resorte''' (peza metálica elástica). En galego ''mol'' non é ''peirao'', senón ''brando'' (entre outras acepcións) -->
<Typo word="péntatlon" find="\b([Pp])entatlón\b" replace="$1éntatlon" />
<Typo word="peonil" find="\b([Pp])eatonal\b" replace="$1eonil" />
<Typo word="percorrer" find="\bRecorrer\b" replace="Percorrer" /> <!-- (distancias) -->
<Typo word="percorrer" find="\brecorrer\b" replace="percorrer" /> <!-- (distancias) -->
<Typo word="perda" find="\b([Pp])érdida\b" replace="$1erda" />
<Typo word="peregrinación" find="\b([Pp])eregrinaxe\b" replace="$1eregrinación" />
<Typo word="período" find="\b([Pp])eriodo\b" replace="$1eríodo" />
<Typo word="perpiaño" find="\bSillar(?:ejo)?\b" replace="Perpiaño" />
<Typo word="perpiaño" find="\bsillar(?:ejo)?\b" replace="perpiaño" />
<Typo word="perseveranza" find="\b([Pp])erseverancia\b" replace="$1erseveranza" />
<Typo word="pertencer" find="\b([Pp])ertenecer\b" replace="$1ertencer" />
<Typo word="petróglifo" find="\b([Pp])etroglifo\b" replace="$1etróglifo" />
<Typo word="pexa" find="\b([Pp])ega (traba)\b" replace="$1exa" />
<Typo word="plancto" find="\b([Pp])lancton\b" replace="$1lancto" />
<Typo word="planta" find="\b([Pp])ranta\b" replace="$1lanta" />
<Typo word="pneumo-" find="\bNeumo-\b" replace="Pneumo-" /> <!-- (pneumonía, pneumotórax, pneumático) -->
<Typo word="pneumo-" find="\bneumo-\b" replace="pneumo-" /> <!-- (pneumonía, pneumotórax, pneumático) -->
<Typo word="po" find="\b([Pp])ó\b" replace="$1o" /> <!-- ('''''Ex:''' unha nube de po'') -->
<Typo word="poetisa" find="\b([Pp])oeta (f)\b" replace="$1oetisa" /> <!-- (f) [''Alberti foi un poeta; Rosalía de Castro foi unha poetisa''] -->
<Typo word="porca" find="\bTuerca\b" replace="Porca" /> <!-- (tamén torca) -->
<Typo word="porca" find="\btuerca\b" replace="porca" /> <!-- (tamén torca) -->
<Typo word="porén" find="\b(?:sen embargo|nembargantes)\b" replace="porén" />
<Typo word="porén" find="\b(?:Sen embargo|Nembargantes)\b" replace="Porén" /> <!-- '''non obstante''', '''no entanto''', '''a pesar diso''', '''con todo''', '''así e todo''', '''mais''', '''pero''' -->
<Typo word="porén" find="\bNembargantes\b" replace="Porén" /> <!-- '''non obstante''', '''con todo''' -->
<Typo word="porén" find="\bnembargantes\b" replace="porén" /> <!-- '''non obstante''', '''con todo''' -->
<Typo word="posguerra" find="\b([Pp])ostguerra\b" replace="$1osguerra" />
<Typo word="posuír" find="\b([Pp])oseer\b" replace="$1osuír" />
<Typo word="poxa" find="\bSubasta\b" replace="Poxa" />
<Typo word="poxa" find="\bsubasta\b" replace="poxa" />
<Typo word="praza" find="\b([Pp])laza\b" replace="$1raza" />
<Typo word="premer" find="\b([Pp])resionar\b" replace="$1remer" />
<Typo word="prénsil" find="\b([Pp])rensil\b" replace="$1rénsil" />
<Typo word="presentar" find="\b([Pp])lantex?ar\b" replace="$1resentar" /> <!-- '''formular''', '''expresar''', '''realizar''', '''propor''', '''preguntar(se)''', '''planificar''', '''idear'''.. -->
<Typo word="presenza" find="\b([Pp])resencia\b" replace="$1resenza" />
<Typo word="preto" find="\b([Pp])erto\b" replace="$1reto" />
<Typo word="prexudicial" find="\b([Pp])erxudicial\b" replace="$1rexudicial" />
<Typo word="prexuízo" find="\b([Pp])(re|er)xu([ií]ci|iz)o\b" replace="$1rexuízo" />
<Typo word="primavera" find="\b([Pp])rimaveira\b" replace="$1rimavera" />
<Typo word="produtor" find="\b([Pp])roductor\b" replace="$1rodutor" />
<Typo word="provedor" find="\b([Pp])roveedor\b" replace="$1rovedor" />
<Typo word="próximo" find="\bCercano\b" replace="Próximo" />
<Typo word="próximo" find="\bcercano\b" replace="próximo" />
<Typo word="psicanálise" find="\b([Pp])sicoanálise\b" replace="$1sicanálise" />
<Typo word="punto" find="\b([Pp])onto\b" replace="$1unto" />
<Typo word="quen" find="\b([Qq])uenes\b" replace="$1uen" />
<Typo word="quenda, vez, rolda, orde, serie" find="\bTurno\b" replace="Quenda, vez, rolda, orde, serie" />
<Typo word="quenda, vez, rolda, orde, serie" find="\bturno\b" replace="quenda, vez, rolda, orde, serie" />
<Typo word="quenlla" find="\bTiburón\b" replace="Quenlla" />
<Typo word="quenlla" find="\btiburón\b" replace="quenlla" />
<Typo word="quilómetro" find="\bKilómetro\b" replace="Quilómetro" />
<Typo word="quilómetro" find="\bkilómetro\b" replace="quilómetro" />
<Typo word="rabaño" find="\b([Rr])ebaño\b" replace="$1abaño" />
<Typo word="raposo" find="\bZorro\b" replace="Raposo" />
<Typo word="raposo" find="\bzorro\b" replace="raposo" />
<Typo word="recorrer" find="\b([Rr])ecurrir\b" replace="$1ecorrer" /> <!-- (a alguén, presentar recurso) -->
<Typo word="reflectir" find="\b([Rr])eflexar\b" replace="$1eflectir" />
<Typo word="réptil" find="\b([Rr])eptil\b" replace="$1éptil" /> <!-- (pl. '''réptiles''') -->
<Typo word="requirir" find="\b([Rr])equerir\b" replace="$1equirir" />
<Typo word="respectar" find="\b([Rr])espet(ar|uoso|o)\b" replace="$1espect$2" />
<Typo word="resumo" find="\b([Rr])esume (s.)\b" replace="$1esumo" /> <!-- (subst.) -->
<Typo word="réxime" find="\b([Rr])exime\b" replace="$1éxime" />
<Typo word="rir" find="\b([Rr])eír\b" replace="$1ir" />
<Typo word="romanés(a)" find="\b([Rr])umano\b" replace="$1omanés(a)" />
<Typo word="Romanía" find="\bRumanía\b" replace="Romanía" />
<Typo word="romano" find="\b([Rr])omán\b" replace="$1omano" /> <!-- -a -->
<Typo word="rúa" find="\bCalle\b" replace="Rúa" />
<Typo word="rúa" find="\bcalle\b" replace="rúa" />
<Typo word="ruela" find="\bCalexón\b" replace="Ruela" /> <!-- '''corredoira''', '''canella''' (canella sen saída), '''canellón''', '''vieiro choído''' (canella sen saída) -->
<Typo word="ruela" find="\bcalexón\b" replace="ruela" /> <!-- '''corredoira''', '''canella''' (canella sen saída), '''canellón''', '''vieiro choído''' (canella sen saída) -->
<Typo word="ruína" find="\b([Rr])uina\b" replace="$1uína" />
<Typo word="ruminante" find="\b([Rr])umiante\b" replace="$1uminante" />
<Typo word="sabotar" find="\b([Ss])abotear\b" replace="$1abotar" />
<Typo word="saia" find="\b([Ff])alda\b" replace="$1aldra" /> <!-- ou '''Saia''' -->
<Typo word="se" find="\b([Ss])i (condicional)\b" replace="$1e" />
<Typo word="secaño" find="\b([Ss])ecano\b" replace="$1ecaño" />
<Typo word="semana" find="\b([Ss])emán\b" replace="$1emana" />
<Typo word="sen" find="\b([Ss])in\b" replace="$1en" />
<Typo word="serradoiro" find="\b([Ss])errería\b" replace="$1erradoiro" /> <!-- '''serra''' -->
<Typo word="servizo" find="\b([Ss])ervicio\b" replace="$1ervizo" />
<Typo word="si" find="\b([Ss])í (afirmación)\b" replace="$1i" />
<Typo word="sincero" find="\b([Ss])inceiro\b" replace="$1incero" />
<Typo word="slálom" find="\beslálom\b" replace="slálom" />
<Typo word="slálom" find="\bEslálom\b" replace="Slálom" /> <!-- (con acento) -->
<Typo word="slogan" find="\beslógan\b" replace="slogan" />
<Typo word="slogan" find="\bEslógan\b" replace="Slogan" /> <!-- (sen acento) -->
<Typo word="soamente" find="\b([Ss])(?:omentes?|oamentes)\b" replace="$1oamente" /> <!-- '''só''' -->
<Typo word="sobrepasar" find="\bUltrapasar\b" replace="Sobrepasar" />
<Typo word="sobrepasar" find="\bultrapasar\b" replace="sobrepasar" />
<Typo word="soidade" find="\b([Ss])oledade\b" replace="$1oidade" />
<Typo word="solidariedade" find="\b([Ss])olidaridade\b" replace="$1olidariedade" />
<Typo word="solombo" find="\b([Ss])olomillo\b" replace="$1olombo" />
<Typo word="sondaxe" find="\b([Ss])ondeo\b" replace="$1ondaxe" />
<Typo word="sopa" find="\b([Ss])oupa\b" replace="$1opa" />
<Typo word="submarino" find="\b([Ss])ubmariño\b" replace="$1ubmarino" />
<Typo word="subministración" find="\b([Ss])ubministro\b" replace="$1ubministración" />
<Typo word="suborno" find="\bCohecho\b" replace="Suborno" />
<Typo word="suborno" find="\bcohecho\b" replace="suborno" />
<Typo word="substantivo" find="\b([Ss])ustantivo\b" replace="$1ubstantivo" />
<Typo word="substituír" find="\b([Ss])ustituír\b" replace="$1ubstituír" />
<Typo word="substituír" find="\bReemprazar\b" replace="Substituír" />
<Typo word="substituír" find="\breemprazar\b" replace="substituír" />
<Typo word="sucidade" find="\b([Ss])uciedade\b" replace="$1ucidade" />
<Typo word="sueste" find="\b([Ss])ureste\b" replace="$1ueste" />
<Typo word="sueste" find="\b([Ss])urleste\b" replace="$1ueste" />
<Typo word="surafricano" find="\b([Ss])udafricano\b" replace="$1urafricano" />
<Typo word="talvez" find="\b([Tt])al vez\b" replace="$1alvez" />
<Typo word="tamén" find="\b([Tt])ambém\b" replace="$1amén" />
<Typo word="tamén" find="\b([Tt])ambén\b" replace="$1amén" />
<Typo word="temperado" find="\b([Tt])emplado\b" replace="$1emperado" /> <!-- '''morno, tépedo''' -->
<Typo word="terremoto" find="\b([Tt])erramoto\b" replace="$1erremoto" />
<Typo word="tesiña" find="\b([Tt])esina\b" replace="$1esiña" /> <!-- ou '''tese de doutoramento''' -->
<Typo word="tesoiras" find="\b([Tt])ixeiras\b" replace="$1esoiras" />
<Typo word="testamenteiro" find="\bAlbacea\b" replace="Testamenteiro" />
<Typo word="testamenteiro" find="\balbacea\b" replace="testamenteiro" />
<Typo word="téxtil" find="\b([Tt])extil\b" replace="$1éxtil" />
<Typo word="tiroide" find="\b([Tt])iroides\b" replace="$1iroide" />
<Typo word="tixola" find="\bSartén\b" replace="Tixola" /> <!-- '''tixela''' -->
<Typo word="tixola" find="\bsartén\b" replace="tixola" /> <!-- '''tixela''' -->
<Typo word="tolo" find="\bChiflado\b" replace="Tolo" /> <!-- '''chalado''' -->
<Typo word="tolo" find="\bchiflado\b" replace="tolo" /> <!-- '''chalado''' -->
<Typo word="torresmo" find="\b([Tt])orrezno\b" replace="$1orresmo" />
<Typo word="trade" find="\b([Tt])aladro\b" replace="$1rade" />
<Typo word="tradución" find="\b([Tt])raduc(ción|tor)\b" replace="$1radu$2" />
<Typo word="traizón" find="\b([Tt])raición\b" replace="$1raizón" />
<Typo word="transbordador" find="\bFerry\b" replace="Transbordador" />
<Typo word="transbordador" find="\bferry\b" replace="transbordador" />
<Typo word="transcendencia" find="\b([Tt])rascendencia\b" replace="$1ranscendencia" />
<Typo word="transvasamento" find="\b([Tt])ransvase\b" replace="$1ransvasamento" />
<Typo word="transxénico" find="\b([Tt])ranxénico\b" replace="$1ransxénico" /> <!-- (tódolos cultismos que empregan o prefixo trans- manteñen o grupo -ns agás os ligados a palabras que empezan por s-, que perden o -s) -->
<Typo word="traquea" find="\b([Tt])ráquea\b" replace="$1raquea" />
<Typo word="traza" find="\bPolilla\b" replace="Traza" /> <!-- ou '''couza''' -->
<Typo word="traza" find="\bpolilla\b" replace="traza" /> <!-- ou '''couza''' -->
<Typo word="trazaría" find="\b([Tt])racería\b" replace="$1razaría" />
<Typo word="trazo" find="\bRasgo\b" replace="Trazo" />
<Typo word="trazo" find="\brasgo\b" replace="trazo" />
<Typo word="tremer" find="\b([Tt])emblar\b" replace="$1remer" />
<Typo word="trevo" find="\b([Tt])rébol\b" replace="$1revo" />
<Typo word="tríatlon" find="\b([Tt])riatlón\b" replace="$1ríatlon" />
<Typo word="tribo" find="\b([Tt])ribu\b" replace="$1ribo" />
<Typo word="Trindade" find="\bTrinidade\b" replace="Trindade" />
<Typo word="triplo/a" find="\b([Tt])riple\b" replace="$1riplo/a" />
<Typo word="triunfo" find="\b([Tt])riúnfo\b" replace="$1riunfo" />
<Typo word="troco, intercambio" find="\bCanxe\b" replace="Troco, intercambio" />
<Typo word="troco, intercambio" find="\bcanxe\b" replace="troco, intercambio" />
<Typo word="tsar" find="\bZar\b" replace="Tsar" />
<Typo word="tsar" find="\bzar\b" replace="tsar" />
<Typo word="tubo, cano" find="\b([Tt])ubería\b" replace="$1ubo, cano" />
<Typo word="ultimato" find="\b([Uu])ltimatum\b" replace="$1ltimato" />
<Typo word="úmero" find="\bHúmero\b" replace="Úmero" />
<Typo word="úmero" find="\bhúmero\b" replace="úmero" />
<Typo word="unificar" find="\bAunar\b" replace="Unificar" />
<Typo word="unificar" find="\baunar\b" replace="unificar" />
<Typo word="uniformar" find="\b([Uu])niformizar\b" replace="$1niformar" />
<Typo word="urbano" find="\b([Uu])rbán\b" replace="$1rbano" />
<Typo word="vaixela" find="\b([Vv])axilla (conxunto de [[prato]]s)\b" replace="$1aixela" />
<Typo word="varíola" find="\b([Vv])iruela\b" replace="$1aríola" />
<Typo word="varredor" find="\bBarrendeiro\b" replace="Varredor" />
<Typo word="varredor" find="\bbarrendeiro\b" replace="varredor" />
<Typo word="varrer" find="\bBarrer\b" replace="Varrer" />
<Typo word="varrer" find="\bbarrer\b" replace="varrer" />
<Typo word="vasalo" find="\b([Vv])asallo\b" replace="$1asalo" />
<Typo word="vasilla" find="\b([Vv])asixa\b" replace="$1asilla" />
<Typo word="vasoira" find="\bEscoba\b" replace="Vasoira" /> <!-- (existe o substantivo escoba, xogo de cartas) -->
<Typo word="vasoira" find="\bescoba\b" replace="vasoira" /> <!-- (existe o substantivo escoba, xogo de cartas) -->
<Typo word="vasoirada" find="\bAbasoirada\b" replace="Vasoirada" />
<Typo word="vasoirada" find="\babasoirada\b" replace="vasoirada" />
<Typo word="vea" find="\b([Vv])ena\b" replace="$1ea" />
<Typo word="veleno" find="\b([Vv])eneno\b" replace="$1eleno" />
<Typo word="verme" find="\bGusano\b" replace="Verme" />
<Typo word="verme" find="\bgusano\b" replace="verme" />
<Typo word="verniz" find="\bBarniz\b" replace="Verniz" />
<Typo word="verniz" find="\bbarniz\b" replace="verniz" />
<Typo word="vestíbulo" find="\bHall\b" replace="Vestíbulo" />
<Typo word="vestíbulo" find="\bhall\b" replace="vestíbulo" />
<Typo word="vidro" find="\b([Vv])idrio\b" replace="$1idro" />
<Typo word="vítima" find="\b([Vv])íctima\b" replace="$1ítima" />
<Typo word="voda" find="\bBoda\b" replace="Voda" />
<Typo word="voda" find="\bboda\b" replace="voda" />
<Typo word="voitre" find="\bAboitre\b" replace="Voitre" />
<Typo word="voitre" find="\baboitre\b" replace="voitre" />
<Typo word="xaneiro" find="\bXaneiro\b" replace="xaneiro" />
<Typo word="xarope" find="\b([Xx])arabe\b" replace="$1arope" />
<Typo word="xardineiro" find="\b([Xx])ardiñeir([oa])\b" replace="$1ardineir$2" />
<Typo word="xavelina" find="\b([Xx])abalina\b" replace="$1avelina" />
<Typo word="xávega" find="\b([Xx])([aá])bega\b" replace="$1ávega" />
<Typo word="xelea" find="\b([Xx])alea\b" replace="$1elea" /> <!-- ('''xelea real''') -->
<Typo word="xeneralizar" find="\b([Xx])eralizar\b" replace="$1eneralizar" />
<Typo word="xeonllo" find="\bRodilla\b" replace="Xeonllo" />
<Typo word="xeonllo" find="\brodilla\b" replace="xeonllo" />
<Typo word="xeración" find="\b([Xx])eneración\b" replace="$1eración" />
<Typo word="xerar" find="\b([Xx])enerar\b" replace="$1erar" />
<Typo word="xisto" find="\bEsquisto\b" replace="Xisto" />
<Typo word="xisto" find="\besquisto\b" replace="xisto" />
<Typo word="xoaniña, reirrei" find="\bMariquita\b" replace="Xoaniña, reirrei" />
<Typo word="xoaniña, reirrei" find="\bmariquita\b" replace="xoaniña, reirrei" />
<Typo word="xudeu" find="\b([Xx])udeo\b" replace="$1udeu" />
<Typo word="xuízo" find="\b([Xx])u(?:[ií]ci|iz)o\b" replace="$1uízo" /> <!-- (con acento) -->
<Typo word="xurdir" find="\bSurxir\b" replace="Xurdir" />
<Typo word="xurdir" find="\bsurxir\b" replace="xurdir" />
<Typo word="zócolo" find="\b([Zz])ócalo\b" replace="$1ócolo" />
<Typo word="zócolo" find="\b([Zz])ocalo\b" replace="$1ócolo" />
<Typo word="zodíaco" find="\b([Zz])odiaco\b" replace="$1odíaco" />

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar

Ligazóns externas

editar


Volver ao comezo