Wikipedia:A Taberna (políticas)/Arquivo 16

Este é un arquivo da sección A Taberna (políticas) da Taberna
Nesta páxina atópanse algúns dos fíos de conversa tratados nesta sección da Taberna que foron arquivados.
Por favor, non edites esta páxina. Para reavivar calquera destes debates, comeza un novo tema na páxina actual.
< Conversas vellas | Arquivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Arranxo na política de votaciónsEditar

Boas, houbo un problemiña na votación de artigo de calidade de Wikipedia:Artigos de calidade/Propostas/Música para piano de Gabriel Fauré, e a raíz diso atopamos que hai un detalle que debe amañarse na Wikipedia:Votacións. A política di que poden votar os que:

  *Ter feito un mínimo de 150 contribucións válidas nos artigos.
  *Ter unha antigüidade mínima de 60 días, a contar desde a primeira edición e antes do inicio da votación. 

Con esta redacción asúmese que as 150 contribucións nos artigos poden realizarse durante a votación, pero iso non segue a idea orixinal que se tiña naquel momento. A pesar de parecer un problema de redacción, é unha modificación importante que podemos comentar para coñecer a opinión da comunidade, e que despois de comentarse haberá que votar para que se aclare ese punto, nun senso ou noutro.

Eu penso que o correcto é manter a idea orixinal de que as edicións teñan que estar realizadas antes de comezar a votación, isto sería para evitar un pouco que se fixeran cousas raras na votación.

Piquito, Toliño e HombreDHojalata xa comentaron algo na páxina de conversa da política, agora traio o tema á taberna para coñecer a opinión dos demais. Saúdos, Elisardojm (conversa) 7 de decembro de 2016 ás 22:57 (UTC)

Eu coido que á frase Ter feito un mínimo de 150 contribucións válidas nos artigos cómpre engadirlle o realizadas antes do inicio da votación, para evitar malentendidos. --Atobar (conversa comigo) 8 de decembro de 2016 ás 09:47 (UTC)
En vez de ter feito un mínimo debería ser ter feitas un mínimo de 150; "ter + participio" ten outro significado. Un saúdo. --Estevo(aei)pa o que queiras... 8 de decembro de 2016 ás 11:12 (UTC)
@Elisardojm: Deberías incluír esa aclaración, coido que todo o mundo está de acordo en que esa era a intención inicial e que é o máis correcto. Banjo tell me 11 de decembro de 2016 ás 21:59 (UTC)

  Comentario Noutra orde de cousas, eu preciso de outra clarificación con respecto á política de votacións. Na última votación, Wikipedia:Votacións/Novo texto para os criterios de calidade, hai un resultado de 5 si, 1 non e 2 neutros. Na política indícase primeiro que "cabe aclarar que os votos neutros, malia non contabilizaren para o resultado da votación, si que se teñen en conta ao realizar o cómputo global de votos, xa que non son o mesmo ca unha abstención", pero despois na sección de peche di "A fracción mínima de votos a favor da proposta sobre o total de positivos e negativos". A dúbida que presenta esta redacción é se realmente contan os neutros para esta porcentaxe ou non. Non sei nin recordo se xa se comentou con anterioridade ou non, e probablemente este sexa o primeiro caso no que hai unha dúbida ó respecto, pero as dúas posibles interpretacións que deixa esta contradición, tomando como exemplo esta votación son:

 1. Os votos neutros contan para a porcentaxe total, que neste caso sería 62,5%, resultando nun rexeitamento da proposta.
 2. Os votos neutros non contan para a porcentaxe total, que neste caso sería 83,3%, resultando na aprobación da proposta.

Eu entendo que a inclusión da primeira cláusula sobre os neutros indica que estamos ante o primeiro caso, no que si contan para esta porcentaxe, pero por algún motivo omitíuse na redacción inicial. Tamén pode ser que se modificase con posterioridade na sección de peche para eliminar os neutros desa ecuación, polo que estaríamos na segunda situación.

Tentarei revisar o historial da política para tentar acadar máis información ó respecto, pero polo momento deixei esta votación en concreto no limbo temporalmente, á espera de que entre todos poidamos aclarar esta situación. Banjo tell me 11 de decembro de 2016 ás 21:59 (UTC)

Os votos neutros deberían contabilizar para o total, se non contabilizaran non terían razón de ser e non existirían. Para min é o primeiro caso, e se queremos que non contabilicen para o total, o mellor é que só haxa a opción "a favor" ou "en contra", e quen non estea por ningunha das dúas non vote, pero tal e como está (tres opcións), deberían contabilizar. Piquito (conversa) 11 de decembro de 2016 ás 23:23 (UTC)
Non. Os neutros non contan e nunca contaron. De feito non deberían ir precedidos de numero (#), deberían ir precedidos por asterisco (*), como se fixo sempre. O contrario levaríanos ao absurdo de que os votos neutros conten exactamente igual que se fosen negativos. --. HombreDHojalata.conversa 12 de decembro de 2016 ás 00:16 (UTC)
E que me parece tan obvio que non sei que me da entrar a discutir isto: vou poñer un exemplo: votación: resultado: 20 votos a favor, 0 en contra, 20 neutros. Resultado: ¿rexeitada?!!! --. HombreDHojalata.conversa 12 de decembro de 2016 ás 00:27 (UTC)
Se a maioría da poboación nas eleccións votara en branco a maioría dos escanos estarían sen ocupar. O voto neutro é voto en branco, e o voto en branco é válido, e sempre o foi. Piquito (conversa) 12 de decembro de 2016 ás 00:34 (UTC)
Banjo, xa fixera o cambio porque entendía que esa era a idea que se votara pero Toliño dixo que o cambio non era trivial, que había que revertelo e así o fixen, por iso hai que aclaralo e facer unha votación para modificala, é un trámite pero penso que debemos facelo.
Sobre o tema que comentas ti eu penso que ten razón Piquito, os neutros sempre formaron parte do número total de votos e tivéronse en conta nas votacións, ó mellor tamén hai que mellorar a redacción desa parte. Penso que precisamos de novo da axuda de Toliño neste punto para aclarar o tema. Saúdos, Elisardojm (conversa) 12 de decembro de 2016 ás 01:09 (UTC)

  Comentario

 1. Sobre o cambio nos requerimentos, votalo é un trámite que visto o visto semella algo innecesario. O propio redactor da política indicou que esa era a intención inicial, e a opinión maioritaria está de acordo en que así debería ser... Engadir unha aclaración ó respecto debería ser algo trivial. Como consideredes oportuno, o que está claro é que hai que matizar a redacción para que non quede lugar a dúbidas.
 2. Sobre os neutros, a miña dúbida partía xusto por mor do que comentou HombreDHojalata, non me tiña moito sentido contar os neutros no cómputo global xa que iso implica darlles o mesmo peso específico que un negativo. Cunha volta máis da redacción actual quedoume máis clara a situación actual:
  1. A frase dos neutros, aínda que confusa, indica: "aclarar que os votos neutros, malia non contabilizaren para o resultado da votación, si que se teñen en conta ao realizar o cómputo global de votos".
  2. Tanto na sección de "Peche" ("A fracción mínima de votos a favor da proposta sobre o total de positivos e negativos") coma na de "Prazos e número de votos" ("un mínimo de 5 votos a favor, supoñendo estes o 75% (3/4) ou máis do cómputo entre votos favorables e negativos.") indícase que a porcentaxe é o cómputo de positivos e negativos, sen neutros
  3. No único exemplo de votación pasada que tivo unha situación semellante (que eu atopase), non se contabilizaron os votos neutros para o resultado final: Wikipedia:Votacións/Permitir que as traducións doutras wikis poidan chegar a ser artigos de calidade.
 3. O que saco en claro de todo isto é que:
  1. Os neutros non contan para a porcentaxe de aprobación da votación.
  2. A política precisa outra volta na redacción para evitar futuras confusións en calquera destes aspectos.
 4. Procedo pois a pechar a última votación e tratar as futuras votacións seguindo este criterio, á espera dunha nova redacción que clarifique mellor este tipo de situacións. Banjo tell me 12 de decembro de 2016 ás 07:43 (UTC)
Banjo a votación que pos como exemplo de que non cumpre a norma de contabilizar os neutros non vale como exemplo. Se revisas o historial dos últimos cambios e esta conversa, decataraste de que esa votación tivo problemas para pecharse. Primeiro HombreDHojalata pechouna aprobándoa pero logo Toliño cambiou o resultado poñendo que estaba rexeitada e comentando os 8 votos a favor non acadan o 75% necesario, logo eu cambieino de novo porque, polo comentado na outra conversa, a votación realmente non precisaba o 75% dos votos porque non era, no 2013, unha política e por iso o cambio estaba aprobado xa que non precisaba o 75%. En realidade, a acción de Toliño de corrixir a HombreDHojalata é un exemplo de que si teñen que terse en conta os neutros, xa que de non terse en conta, el non podería mudar o resultado que puxera HombreDHojalata... Pero sigo pensando que debemos esperar a ver o que comenta Toliño sobre este tema, xa lle mandei un correo para ver se podía botarlle un ollo a isto. E Banjo, eu seguiría deixando Wikipedia:Votacións/Novo texto para os criterios de calidade‎ pendente de pechar ata saber ben como remata isto :) Saúdos, Elisardojm (conversa) 12 de decembro de 2016 ás 23:19 (UTC)
Se esa votación de 2012 non se aprobou co 75%, supoño que se aplicou os 2/3. E se se fixo así, non se contabilizou o neutro para a porcentaxe desa votación. A votación xa está pechada e o texto actualizado, deixeino listo pola mañá. Xa comentei a clarificación na política, segue tendo redacción confusa pero non me queda dúbida de como funciona. Banjo tell me 12 de decembro de 2016 ás 23:37 (UTC)
Buff! pois tes razón..., pois nada, a ver se Toliño comenta algo. Saúdos, Elisardojm (conversa) 13 de decembro de 2016 ás 00:38 (UTC)

  Comentario. Vexo que a política de votacións segue a dar dores de cabeza... Se non estou trabucado, cómpre que aclare dous aspectos:

 1. O cambio aquí proposto foi feito na política en canto vos decatastes do problema (e eu confirmei que esa era a intención inicial) e foi revertido porque apuntei que o consideraba non trivial. Non creo que haxa moito máis que discutir en canto á correcta aplicación desas dúas liñas da política aténdonos só á interpretación que debe darse dunha lectura pausada e entendendo os puntos como entidades separadas (e realmente non hai motivo para velos doutro xeito... máis aló de sermos flexibles ás veces).
 2. Queda pendente o tema dos neutros. Como ben lembraba, iso foi discutido no seu día. Como exemplo das conclusións acadadas, remítovos ás preguntas feitas por Lmbuga na páxina de conversa da proposta de nova redacción e ao meu comentario na votación. Creo que queda patente (e supoño que así deixaría constancia nalgures para ser coherente comigo) que a miña postura é que os neutros deberan contar dalgún xeito. Pido entón desculpas novamente por unha redacción pouco clara. Iso de que "os votos neutros [...] si que se teñen en conta ao realizar o cómputo global de votos, xa que non son o mesmo ca unha abstención" refírese máis ben non esquecer mencionar os votos neutros cando se fai o reconto final nos cadros das cabeceiras das votacións, mais non se contan para as porcentaxes ("[...] cabe aclarar que os votos neutros, malia non contabilizaren para o resultado da votación [...]"). Banjo xa o salientou correctamente.

Dito isto, e co fin de aclararmos estes dous puntos, na miña opinión debería abondar cunha pequena votación na Taberna (para que quede constancia de que hai un mínimo consenso) para clarificar todo isto na política. Agás que alguén detecte que cometín algún outro erro ou omisión, ou que considere que haxa que levalo a votación (o que me parece excesivo). Saúdos! --Toliño Fala aquí comigo 13 de decembro de 2016 ás 16:05 (UTC)

Vandalismo na GalipediaEditar

Ola: Recibimos unha mensaxe mentres editabamos o noso artigo que dicía que estabamos a piques de cometer un delito de vandalismo na Galipedia. Supuxemos que foi porque, como é a nosa primeira experiencia na Galipedia, puxemos palabras soltas para probar o resultado. Entendemos que agora o estamos facendo de forma correcta porque xa empezamos a editar o noso texto e queriamos asegurarnos de que así sexa. Un saúdo. —o anterior comentario sen asinar foi feito por Conde00 (conversacontribucións) 2 de malo de 2017 ás 17:40

Moi boas noites Conde00. Para realizar calquera proba dentro da Galipedia debes dirixirte á zona de probas ou mesmo na túa conta de usuario ou nunha subpáxina dentro da mesma (por exemplo: Usuario:Conde00/Probas), mais claro que é vandalismo facelo en outros artigos e máis en artigos de políticas oficiais da Galipedia. Tede isto en conta en sucesivas ocasións. Moitas grazas. Un saúdo cordial, --RubenWGA (conversa) 2 de maio de 2017 ás 21:37 (UTC).

Calendario de votacións de propostas de políticas e normas - xuño, xullo e agostoEditar

Ola a todos!

Veño de traballar en varias propostas de políticas e normas que na Galipedia aínda non temos "oficializadas". Para esta nova rolda de propostas hai dúas actualizacións e dúas novas políticas, adaptadas en xeral da wiki inglesa. En Usuario:Banjo/calendario hai un calendario tentativo do plan de votacións que desenvolvín para estas propostas. Da mesma forma que en ocasións anteriores, á hora de comezar cada unha das votacións enviarei unha mensaxe en masa á lista de propostas de políticas para avisar ós alí apuntados.

Como en ocasións anteriores, a intención desta mensaxe e das consecuentes por medio da lista de mensaxes en masa é que a maior cantidade de editores posibles estean ao tanto do plan, e poidan colaborar na redacción final con correccións de erros ortográficos, mellora de redaccións ou no caso de non estar de acordo con algo debatilo antes e tentar acadar un consenso previo antes das propias votacións. Anímovos a todos a revisar as propostas iniciais e debater calquera cousa relacionada con elas nas respectivas páxinas de conversa das propostas, ás que estarei atento para responder o que sexa necesario.

Coma anuncio para os meses de xuño, xullo e agosto, as propostas que teño a intención de levar a cabo coma votacións son:

Agardo que entre todos poidamos tirar cara adiante e establecer un consenso xeral sobre todos estes temas. Calquera dúbida estou á vosa disposición. Saúdos! Banjo tell me 4 de maio de 2017 ás 13:37 (UTC)

Boas, despois de preguntar a Banjo, engadiuse nese calendario de votacións a proposta Wikipedia:Votacións/Categorización non sexista e creación de categorías por sexo para que sexa votada a partir do 16 de xuño. Saúdos, Elisardojm (conversa) 5 de xuño de 2017 ás 07:38 (UTC)

o Porto (PT), O Porto (GL), Porto (?), Oporto (ES)Editar

A raíz deste cambio, [1], pregúntome se cando usemos Porto (cf. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para portuense.) mantemos o uso portugués ou se adapta ó galego. Eu opino que o cambio é incorrecto, pois supón usar o que fai o PT en GL. @Baralloco:. ※ Sobreira ►〓 parlez 21 de xullo de 2017 ás 10:33 (UTC)

Eu disto non sei nada comparado contigo Sobreira, pero a min paréceme que o cambio está ben, segundo o exemplo que pon a RAG, ollo. De portuense di "Persoa natural ou habitante do Porto." e de leonés (por poñer outro exemplo) di "Persoa natural ou habitante de León.". E como sempre di Estevoaei por aí, os artigos das localidades contráense coas preposicións, por iso pon "do Porto", xa que a cidade é O Porto, Portugal. E despois desta leria que dixen, pregunto eu, e non habería que mover o artigo de Porto a O Porto, Portugal? Pero que falen outros que saben máis disto que eu ó mellor meto a zoca. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 22 de xullo de 2017 ás 01:08 (UTC)
A iso me pretendía referirme, igual que A Coruña está en A Coruña e non en Coruña. A historia é que en portugués as cidades úsanse con artigo pero se alfabetizan sen el. ※ Sobreira ►〓 parlez 22 de xullo de 2017 ás 12:23 (UTC)
Sobreira, engadín en Lista_de_exónimos_en_galego#Portugal as referencias que atopei para O Porto e Porto e a verdade é que para gustos hai cores. A ver se Norrin strange, Estevoaei ou Atobar poden comentar algo sobre este tema. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 27 de xullo de 2017 ás 01:48 (UTC)
Breve explicación sobre o PT en Boullón (2011:12-13) "O artigo...estandarización" RGFSobreira ►〓 parlez 27 de xullo de 2017 ás 07:38 (UTC)

Capital Europea da CulturaEditar

Non sei por que en Paphos ou Plzeň a vila de Donostia ten a bandeira vasca? Non son eu quen teña problemas coa autodeterminación das nacionalidades, pero hai unha política? Debería aplicarse tamén para outras cidades? Bruxelas, Bruxas, Mons. O caso é que en Porto, Portugal están Santiago e Salamanca a cadanseu lado con bandeiras distintas.... ※ Sobreira ►〓 parlez 21 de xullo de 2017 ás 10:48 (UTC)

Ibídem Ion Izaguirre en UCI WorldTour 2017 (2 aparicións con ≠ bandeiras) cf. Ion Izaguirre e Joaquim Rodríguez en UCI WorldTour 2016. ※ Sobreira ►〓 parlez 21 de xullo de 2017 ás 11:18 (UTC)
En en Porto, Portugal está Vigo coa bandeira española nas cidades irmandadas :) Non Sobreira, non hai política de bandeiras, polo momento. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 22 de xullo de 2017 ás 01:14 (UTC)
 • Sóame que hai anos se falara de dar prioridade á bandeira galega nos casos vencellados a Galicia. Non sei se chegara a fixarse unha política. A ver se alguén o lembra mellor ca min. --Atobar (conversa comigo) 22 de xullo de 2017 ás 21:53 (UTC)
No caso dos deportistas, penso que habería que pór a bandeira dos estado independente correspondente. No caso das cidades irmandadas, prescindiría dela. --Norrin (Fálame) 4 de agosto de 2017 ás 07:52 (UTC)

Wikipedia:Cousas que non se deben facerEditar

Ola. Alguén sabe cando se adoptou oficialmente ou se votou esta política? Grazas! Banjo tell me 3 de agosto de 2017 ás 17:37 (UTC)

Mmmm eu non lembro votación sobre dita política. Vin que Usuario:Vivaelcelta engadiu o aviso de política oficial en 2012, mais non dou atopado ningunha votación sobre a mesma, polo que teño as miñas dúbidas. --Norrin (Fálame) 4 de agosto de 2017 ás 07:50 (UTC)
Eu cando cheguei aquí xa estaba. Na conversa HombreDHojalata pedía en 2010 cambiar a protección para meter o modelo de políticas... Saúdos, --Elisardojm (conversa) 4 de agosto de 2017 ás 08:04 (UTC)
A falta dunha confirmación de adopción oficial déixoa coma ensaio. A maioría das cuestións que se indican nela están recollidas noutras políticas ou son cuestións desactualizadas. Banjo tell me 11 de agosto de 2017 ás 07:42 (UTC)
Paréceme ben. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 11 de agosto de 2017 ás 08:26 (UTC)

datos persoaisEditar

Quixera abrir un fío a raíz dunha edición no artigo sobre Olaia Ledo. En novembro de 2016 o usuario:Xas creou o artigo indicando que a persoa nacera en Narón; en maio de 2017 unha i.p. anónima corrixiu a información e indicou que nacera en Santiago de Compostela, e dous días despois Usuario:Elisardojm achegou unha referencia que indicaba que nacera en Narón. Porén, en agosto de 2017 a usuaria:Aiamar, que afirma ser a propia Olaia, corrixiu o dato indicando que nacera en Corcubión. Elisardo desfixo a edición alegando que tiña máis validez a referencia dada na web do BNG, e e explicoulle a Aiamar na súa páxina que a web debería ser corrixida para poder mudar a info da Galipedia. Despois Aiamar volveu corrixir o dato, indicando que así o reflectía na súa conta de Facebook. A continuación Banjo desfixo a edición sen lle dar explicacións. Acto seguido eu incluín o dato de Corcubión poñendo como referencia a conta de Facebook de Olaia Ledo.

Recoñézoo: moitas veces ao non atopar referencias incluín datas de nacemento de persoas a través de preguntas directas. Por exemplo, en xuño de 2012 editei o artigo sobre Jorge Cubela López, a quen preguntara por mail a súa data de nacemento, e así o indiquei no resumo da edición. Tamén o teño feito con outras persoas directamente mirando o seu perfil de Facebook ou preguntándollo. Neste caso concreto, púxenme en contacto con Olaia Ledo a través do Facebook para lle explicar a situación.

Wikipedia:Conflito de intereses indica que para realizar unha matización nun artigo sobre si mesmo/a, a persoa debe indicalo na páxina de conversa. Porén, en ningún momento se lle indicou a Aiamar esta opción, polo que non tiña por que saber que non era correcto que o corrixise. No caso de que obrase dese modo e o indicase na páxina de conversa, paréceme crible abondo para modificar o dato. Por favor, evitemos tolear coa verificabilidade e con requirir referencias. Teñamos un pouco máis de boa fe coa xente sen experiencia editando.

Un saúdo. --Estevo(aei)pa o que queiras... 22 de agosto de 2017 ás 22:19 (UTC)

Calquera pode indicar un dato nunha páxina de conversa aducindo que é o persoeiro do artigo. As biografías de persoas vivas requiren fontes fiables. A máis fiable neste caso é a web do BNG polo que parece. Se é incorrecto o dato alí achegado a propia persoa debería indicarllo ó responsable desa web para que o corrixan. Se hai outras fontes mellores e máis fiables tomarían precedencia sobre esa, pero o facebook en concreto non é o máis axeitado. Descoñezo o que indica esa páxina de facebook, é un perfil semi-privado, ou si corresponde á persoa en cuestión, non o indica tampouco. O que non se pode facer e saltar a verificabilidade porque un coñeza persoalmente a un persoeiro, ou ó editar un artigo sobre un mesmo, que precisamente é o que intentan evitar as políticas sobre o conflito de intereses e as autobiografías. Banjo tell me 22 de agosto de 2017 ás 22:28 (UTC)
Pero ¿por que vai ser máis fiable a web do BNG que o que afirme a propia interesada? ¿Por que pretender que esixa ó BNG que cambie ese dato na web para, logo, facer nós ese cambio na Galipedia? ¿por que dubidar da autenticidade do perfil de facebook desta persoa e presupoñer que sexa unha impostura? En casos coma este debeu estar pensando aquel que dixo que, se cadra, era bo romper coas normas e, incluso, cómpre recordar que o cuarto piar di que Sempre hai que presupoñer a boa fe. Neste caso, creo que Banjo presupón a mala fe. Pedro --Lameiro (conversa) 24 de agosto de 2017 ás 19:16 (UTC)
 1. Se a empresa para a que eu traballo ten información incorrecta sobre mín, indícolle o feito ó responsable de turno para que o corrixa. Da mesma forma que se alguén publica un artigo con datos incorrectos sobre mín envíolle unha mensaxe ou publico unha nota de prensa coa corrección dos datos, e da mesma forma que se un ente público ten un dato incorrecto sobre mín vou a ese ente para que o corrixan. É de esperar que unha organización ou empresa teña datos correctos sobre os seus membros ou traballadores, máis no caso dunha organización que traballa no eido público como é o caso dun partido político.
 2. O perfil de Facebook en cuestión é privado. Eu non vexo en ningures nese perfil unha indicación de lugar de nacemento, nin de estudos, nin de lugar de traballo. E coma min a maioría, xa que repito, é un perfil privado. A relación entre ese perfil e esa personalidade, así como os datos publicados no perfil, é información que só pode saber alguén que teña a persoa como "amiga" no propio Facebook. Non é información publicada, non é pública. Non hai verficabilidade posible en algo non publicado.
 3. Antes de pasar ós ataques persoais acusándome dun mal comportamento, estaría ben que se analizasen primeiro as miñas accións e os feitos. Segundo o que indica o ensaio sobre asumir a boa fe: Asumir a boa fe é sobre intencións, non sobre accións. As persoas ben intencionadas cometen erros, e debes corrixilas cando o fan. O que non debes facer é actuar como se o seu erro fose deliberado. Corríxeo pero non o castigues. Castiguei en algún momento esa edición? Amenacei o usuario cun bloqueo, advertinlle por vandalismo, díxenlle que estaba a facer mal a propósito, que estaba a actuar de mala fe? A miña única acción neste caso foi desfacer unha edición dun usuario novo que eliminou unha referencia válida nun artigo, engadida previamente por outro administrador, modificando un dato nunha biografía dunha persoa viva sen achegar unha fonte válida para apoiar ese cambio. Banjo tell me 25 de agosto de 2017 ás 07:45 (UTC)
 • Eu creo que a forma de actuar de Banjo é impecable, o que non quita para que, abrindo un pouco a man e por ser unha cuestión moi menor, se poida aceptar, neste caso en concreto, a información dada persoalmente pola persoa que dá pé ao artigo a un editor (co respaldo nun perfil privado de Facebook). O ideal, naturalmente, é que a páxina que ten a información opte por corrixila e a partir de aí que a Wikipedia mova ficha. Pero insisto: é un tema de interese moi relativo e creo que pode valer como base para o cambio a afirmación trasladada por esa persoa a un editor habitual e de ampla experiencia. En síntese: Banjo, coma sempre, rigoroso; pero convén aplicar certa flexibilidade (sobre todo porque non estamos a falar nin dun artigo duna relevancia incontestable nin nun dato fundamental). --Atobar (conversa comigo) 25 de agosto de 2017 ás 08:30 (UTC)
 • Non sei se a alusión de Usuario:Banjo sobre ataques persoais ía por min ou non. De ser así, disculpa por expresarme mal e dar esa impresión. Non foi esa a miña intención, en absoluto. Manteño o dito pero dentro dunha discrepancia de opinións e prioridades, discrepancia que enriquecerá sempre a Galipedia. Saúdos, Pedro --Lameiro (conversa) 25 de agosto de 2017 ás 19:07 (UTC)
Isto non é serio, con perdón. Eu concordo en todo con Banjo, o que se diga nunha páxina de facebuk non é fiable, eu podo facer unha páxina de facebuk co nome doutra persoa e poñer aí os datos que me parezan, reais ou inventados. Isto non é unha cuestión de boa nin de mala fe, a cuestión é: en que fontes nos baseamos? na páxina oficial dun partido político ou nunha páxina que está feita por "alguén"? Sendo unha enciclopedia temos que basearnos en fontes fiables, e facebuk non o é. Agora non teño tempo, pero cando revise o artigo, se non ten referencias axeitadas, terei que volver a desfacer ese cambio...
E a solución é ben doada, que a persoa interesada fale coa xente do BNG e que amañen ese dato na páxina se o teñen mal (eles téñeno mal, nós non! nós só reflectimos o que expoñen eles), cando iso estea amañado podemos cambiar o dato aquí, como debe ser, a Galipedia non é fonte primaria. E se non o credes, pensade en tódolos artigos de lugares que, día si e día non, modifícanse porque "eu vivo aquí e toda a vida se chamou así", e revértense porque "na Galipedia úsanse os topónimos oficiais do Nomenclátor da Xunta de Galicia". Saúdos, Elisardojm (conversa) 29 de agosto de 2017 ás 02:01 (UTC)

Tan só quería dicir que nesa páxina do BNG non se fala do lugar de nacemento, tan só de data de nacemento. En realidade a localidade que alí aparece é a sección local do BNG a que pertence esa persoa. Por exemplo Goretti Sanmartín que naceu na Estrada ten como localidade Santiago de Compostela, xa que pertence ao BNG de Santiago (de feito foi, ou é, a súa responsable). Polo tanto a páxina non está mal. Aquí o problema é que en internet non hai, ou eu non atopei nada, que indique o lugar de nacemento desa persoa, agás unha fonte primaria. Eu teño que dicir que concordo plenamente con todo o que fixo Banjo.--HacheDous=0 (conversa) 29 de agosto de 2017 ás 07:41 (UTC)

Ola. Elisardojm, isto si que é serio. Non podes crear o perfil doutra persoa e poñer os datos desa persoa, nin contestar a alguén como se foras esa persoa, e moito menos poñer imaxes desa persoa. En España, e por extensión en Galicia, existe o delito da "suplantación de identidade", e a Constitución española recoñece o "dereito á propia imaxe". Vendo o perfil en cuestión, na fotografía da portada aparece unha muller (suponse que a propia Olaia) cun menor, isto é, se ti creaches ese perfil sen ser Olaia ela pode denunciarte e ti acabarías en prisión, porque non estás simplemente creando un perfil co nome desa persoa, senón que estás a expoñer imaxes dela sen o seu consentimento e datos persoais, polo cal estás a incurrir nun delito de violación do dereito á propia imaxe, co cal poderías ser condenado ata a tres anos de prisión (polo que lin na rede). De verdade cres que alguén se vai expoñer a ir ao cárcere para vandalizar a Galipedia? Insisto que hai que ter en conta que o propio Estevo(aei) falou coa persoa dese perfil de Facebook, que afirmou ser Olaia, e que nese perfil había imaxes da persoa cun menor, polo que de non ser esa persoa Olaia, estaría a incurrir, como mínimo, nun delito de violación do dereito á propia imaxe, e seguramente facerse pasar por Olaia nesa conversa poida ser, nun grao leve, unha suplantación de identidade. Por outra banda, eu non considero que desfacer a edición dunha persoa nova na Galipedia sen dar ningunha explicación sexa impecable... vale para algo iso? A persoa pode dicir: "para que vou facer algunha achega se engado información certa e a eliminan sen máis?" E unha posible editora busca outra cousa na que pasar o tempo... non costa nada dar explicacións. En resumo, considero fiable a fonte e a súa información neste caso. Un saúdo, Piquito (conversa) 29 de agosto de 2017 ás 12:17 (UTC)
Tal e como di [[Usuario:HacheDous=0|]] a páxina do BNG non indica o lugar de nacemento, engadir esa referencia foi erro meu, vin que Ana Pontón coincidía e Olaia coincidía co que tiña anteriormente, e asumín que ese era o dato. Erro meu e esa fonte non é válida para esa información. Sigo dicindo que facebuk non é unha fonte seria, pero se asumimos que é a súa páxina "oficial", supoño que terá que valer. Pero segue habendo un problema, a información que se quere referenciar non é visible nesa páxina, ou eu polo menos non a atopo (certo é que son un torpe co facebuk, se alguén sabe como acceder a esa información que mo comente), premo en Biografía e non atopo por ningures nada relativo nin a Narón nin a Coristanco, e polo tanto non é verificable, e por iso seguirá precisando dunha referencia. Tampouco atopo nada no apartado de Información. Dado que Estevoaei contactou coa persoa e indicoulle que naceu en Coristanco, poderemos deixar o dato, pero mentres non se poida verificar deberá seguir levando o "cómpre referencia".
Por outra banda Piquito, a reversión que fixo Banjo no seu momento si que penso que foi impecable, desfixo un posible vandalismo, xa que estaba a eliminarse un dato referenciado (aínda que agora sabemos que mal referenciado) por un dato sen fontes, que xa fora revertido con anterioridade e por unha usuaria á que xa se lle explicara de forma clara o problema que había e que debía achegar referencias fiables e non facer unha chafallada, agradézolle que estivera atento. Saúdos, Elisardojm (conversa) 29 de agosto de 2017 ás 15:56 (UTC)
Saíndo do caso concreto de Olaia Ledo e indo ao xeral. Por que non usar Facebook como referencia pero si La Voz de Galicia ou Televisión de Galicia, onde hai manipulación e censura? Pregunto. "Blondie anuncia en Facebook el lanzamiento de su nuevo disco". "Bunbury anuncia nuevo disco en Facebook". "Bjork anuncia nuevo disco a través de Facebook". Estas tres novas valeríanos como referencia, pero non a propia publicación no Facebook? Por que? Elisardo, dis "en que fontes nos baseamos? na páxina oficial dun partido político ou nunha páxina que está feita por alguén?" Vaia; en numerosas ocasións as páxinas web adoitan estar subcontratadas e mal xestionadas (vallan de exemplo as webs de concellos galegos), mentres que as contas persoais de Facebook adoitan estar xestionadas pola persoa interesada. Hoxe mesmo Facebook volvía pór de actualidade a súa loita contra as noticias falsas. En fin, creo que o medio en si non ten por que ser desprestixiado. --Estevo(aei)pa o que queiras... 29 de agosto de 2017 ás 16:25 (UTC)
Ben, Estevoaei, aínda que aborrezo facebuk :), teño que recoñecer que tes razón, é posible usar facebuk como fonte, pero sempre e cando haxa constancia de que é unha páxina oficial da entidade ou persoa. Cada un saberá onde se mete, que lle imos facer! :) Saúdos, Elisardojm (conversa) 29 de agosto de 2017 ás 16:48 (UTC)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Elisardojm, se os acontecementos foron como di Estevo(aei) (non teño por que desconfiar de que así acontecera) a actuación de Banjo non foi boa. Si, é certo que a usuaria recibira unha explicación, mais cando esta volveu engadir o dato correcto sinalou que aparecía no seu Facebook. Costa tanto pasar pola páxina de conversa desa persoa e dicirlle que ese dato non é visible máis que para a súa rede de contactos e que polo tanto non se pode verificar? Costa tanto dicirlle que o Facebook non é unha fonte válida (que si o é, como ben se razoou arriba)? En moitos casos o que fixo Banjo estaría ben feito, pero en vista do que narra Estevo(aei) a min non me parece correcto, tratou á usuaria como se fora unha vándala en lugar de darlle ferramentas e explicarlle o funcionamento da Galipedia, eu non podo concordar con ese comportamento, e repito, dar explicacións non costa nada e nunca está de máis. Un saúdo, Piquito (conversa) 29 de agosto de 2017 ás 20:10 (UTC)

De verdade non imaxinaba todo este debate, o meu perfil no facebook está á vista de calqueira porque o teño besa opción mais tamén pon o de nacín. Grazas, dígito de verdade , pola confianza de correxilo. Por certo eu non traballo para o BNG, sò estou na executiva mais agradezo a información. De todas maneiras explicar que o que aparece na web do BNG non é onde naciches se non onde militas na actualidade. Por certo hai uns anos poría Compostela, hai máis de dez poría Vigo e ata estiven na emigración. Tamén podo poñer de fonte o meu perfil de linkedin pero ese si que é privado... ou amosar o DI. Veña unha aperta e moita wikipedia Aiamar (conversa) 30 de agosto de 2017 ás 21:37 (UTC)

Desculpas pola grallas no comentario anterior (corrector do móbil) e dicir que aínda vou ser un pouco torpe na wikipedia pero que me encanta poder aportar pouco a pouco que ademais polo que sei hai menos mulleres que engadan contidos e nada que grazas pola confianza Aiamar (conversa) 30 de agosto de 2017 ás 21:51 (UTC)

Wikipedia:Convencións dos nomes dos artigosEditar

Alguén sabe se se votou Wikipedia:Convencións dos nomes dos artigos?, intentei atopar a votación e non din con ela, creo que se lle puxo o aviso de que non é unha política oficial, pero creo non se votou nunca. Penso que aínda que sexa unha convención que pode ampliarse, como se fixo con Wikipedia:Nomes propios de persoas, debería aprobarse esta política básica para que todos poidamos seguir unha norma común... Saúdos, Elisardojm (conversa) 15 de outubro de 2017 ás 15:58 (UTC)

Non se chegou a votar nin polo tanto aprobar. O problema é que é bastante "obsoleta"... Por exemplo, dos apartados que ten, os equipos deportivos xa están recollidos en WP:TITORG que é oficial, como a WP:NPP. Habería que facer unha limpia da páxina só coas consideracións xerais. --Norrin (Fálame) 16 de outubro de 2017 ás 11:01 (UTC)
Norrin, modifiquei o apartado dos equipos deportivos e puxen que se consulte a política sobre o tema. Non vexo máis que amañar, creo que o resto son cousas xerais salvo o do nome dos seres vivos e o das obras de arte que son un pouco máis particulares. Non é que sexa unha gran política pero hai un par de detalles que deberían facerse oficiais. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 16 de outubro de 2017 ás 22:47 (UTC)