Wikipedia:Artigos vitais/Expandido/Filosofía e relixión

Atallo:
WP:AV/E/FR
Artigos vitais Número
de
artigos
Estado
Biografías 2 000 1 940
Historia 800 467
Xeografía 1 000 884
Arte 600 428
Filosofía e relixión 350 257
Antropoloxía, psicoloxía e vida diaria 800 684
Sociedade e ciencias sociais 900 645
Bioloxía e ciencias da saúde 1 100 1096
Ciencias físicas 1 350 1091
Tecnoloxía 800 517
Matemáticas 300 Feito! Feito!
Total 10 000
Baseado na versión de Meta-Wiki do 9 de outubro de 2017

Filosofía e relixión, 350Editar

Filosofía, 98Editar

Básico, 6Editar

Historia da filosofía, 13Editar

Pólas da filosofía, achegas e conceptos, 65Editar

Estética, 4Editar
 1. Estética
Conceptos, 3
 1. Beleza
 2. Mímese
 3. Sublime (iw)
Ética, 16Editar
 1. Ética
 2. Ética aplicada (iw)
 3. Metaética (iw)
 4. Ética normativa (iw)
Achegas, 4
 1. Deontoloxía
 2. Nihilismo
 3. Relativismo (iw)
 4. Utilitarismo
Conceptos, 8
 1. Deber
 2. Mal (filosofía)
 3. Libre albedrío
 4. Ben (filosofía)
 5. Liberdade
 6. Moral
 7. Virtude
 8. Sabedoría (iw)
Epistemoloxía, 15Editar
 1. Epistemoloxía
 2. Navalla de Occam
 3. Senso común (iw)
 4. Conciencia
 5. Opinión (filosofía) (iw)
 6. Paradigma (ciencia)
 7. Razón
Achegas, 5
 1. Empirismo
 2. Naturalismo (filosofía) (iw)
 3. Pragmatismo (iw)
 4. Racionalismo
 5. Reducionismo
Conceptos, 4
 1. Experiencia
 2. Coñecemento
 3. Verdade
Lóxica, 6Editar
 1. Lóxica
 2. Dialéctica
 3. Lóxica filosófica (iw)
 4. Argumentación
 5. Inferencia (iw)
 6. Paradoxo
Metafísica, 12Editar
 1. Metafísica
 2. Abstracción
 3. Causalidade
 4. Nada (iw)
Achegas, 5
 1. Determinismo (iw)
 2. Dualismo (iw)
 3. Idealismo
 4. Materialismo
 5. Monismo (iw)
Conceptos, 3
 1. Existencia
 2. Ontoloxía
 3. Realidade
Filosofía da ciencia, 6Editar
 1. Filosofía da ciencia
  1. Feito (filosofía) (iw)
  2. Hipótese
  3. Pseudociencia
   1. Parapsicoloxía
  4. Teoría (iw)
Filosofía relixiosa, 6Editar
 1. Filosofía relixiosa (iw)
  1. Filosofía budista (iw)
  2. Filosofía islámica (iw)
  3. Filosofía cristiá (iw)
 2. Filosofía da relixión (iw)
 3. Absoluto (filosofía)

Escolas e tradicións filosóficas, 14Editar

Relixión e espiritualidade, 87Editar

Básico, 20
 1. Relixión
 2. Deidade
  1. Deus
  2. Deusa
 3. Sacerdote
 4. Espiritualidade (iw)
 5. Alma
 6. Meditación
 7. Oración (relixión)
 8. Adoración (relixión) (iw)
 9. Circuncisión
 10. Diabo
 11. Ciencias da relixión (iw)
 12. Sacrificio
 13. Relixión comparada (iw)
 14. Doutrina
 15. Relixiosidade popular (iw)
 16. Liberdade de culto
 17. Secularismo
 18. Teoloxía
Deidade, 2
 1. Deidade creadora (iw)
 2. Deusa nai
Crenzas, 11
 1. Animismo
 2. Mito da creación
 3. Maldición (iw)
 4. Escatoloxía (iw)
 5. Fe (relixión)
 6. Mito fundacional (iw)
 7. Resurrección
 8. Sagrado (iw)
 9. Sobrenatural
 10. Totemismo
 11. Teofanía (iw)
Prácticas, 13
 1. Apoloxética
 2. Xaxún
 3. Herexía
 4. Icona (relixión) (iw)
 5. Iconoclasta
 6. Idolatría (iw)
 7. Liturxia
 8. Peregrinación
 9. Profecía
 10. Conversión (iw)
 11. Ritual
 12. Veneración (iw)
 13. Devoción (iw)
Morte e alén, 13
 1. Alén
 2. Enterro
 3. Cemiterio
 4. Cremación (iw)
 5. Cripta
 6. Morte (personificación) (iw)
 7. Funeral
 8. Ceo (relixión)
 9. Inferno
 10. Momia
 11. Reencarnación (iw)
 12. Espírito
 13. Inframundo (iw)
Institucións, 10
 1. Altar
 2. Anticlericalismo
 3. Credo
 4. Culto
 5. Mosteiro
 6. Confesión relixiosa (iw)
 7. Cisma (iw)
 8. Seita
 9. Santuario (iw)
 10. Templo
Filosofías teístas, 15
 1. Teísmo (filosofía)
 2. Agnosticismo
 3. Ateísmo
 4. Deísmo
 5. Fundamentalismo
 6. Monoteísmo
 7. Panenteísmo (iw)
 8. Panteísmo (iw)
 9. Politeísmo
 10. Ecumenismo (iw)
 11. Neopaganismo
 12. Ortodoxia (iw)
 13. Paganismo
 14. Sincretismo
 15. Unitarismo (iw)
Filosofías non teístas, 3
 1. Non teísmo (iw)
 2. Antiteísmo (iw)
 3. Pensamento libre (iw)

Relixións específicas, 113Editar

Relixións abrahámicas, 61Editar

 1. Cristianismo
 2. Drusos
 3. Islam
 4. Xudaísmo
 5. Anxo (cristianismo)
 6. Espírito Santo
 7. Mesías
 8. Pecado
 9. Dez Mandamentos
Cristianismo, 28
 1. Igrexa
 2. Xehová
 3. Satanás
 4. Biblia
  1. Novo Testamento
  2. Antigo Testamento
 5. Nadal
 6. Pascua cristiá
 7. Pentecoste
 8. Santa Trindade
 9. Antitrinitarismo (iw)
 10. Catolicismo
  1. Igrexa católica
  2. Papa
 11. Cristianismo ortodoxo
 12. Protestantismo
  1. Comuñón Anglicana
  2. Baptismo
  3. Cristianismo evanxélico
  4. Luteranismo
  5. Metodismo
  6. Mormonismo
  7. Sociedade Relixiosa dos Amigos
 13. Igrexas ortodoxas orientais
 14. Igrexa (arquitectura)
 15. Catedral
 16. Igrexa Ortodoxa Rusa
 17. Calvinismo
Islam, 14
 1. Alicerces do islam
 2. Correntes do islam (iw)
  1. Xiísmo
  2. Sunnismo
  3. Sufismo
 3. Alá
 4. Corán
 5. Imán (relixión)
 6. Mesquita
 7. Hajj (iw)
 8. Hadith
 9. Kaaba
 10. Musulmán
 11. Xaria
Xudaísmo, 10
 1. Xudaísmo ortodoxo
 2. Xudaísmo reformista
 3. Xudaísmo conservador
 4. Pessach
 5. Rabino
 6. Sinagoga
 7. Tora
 8. Tanakh (iw)
 9. Talmud
 10. Yom Kippur (iw)

Relixións orientais, 45Editar

 1. Ayyavazhi (iw)
 2. Fe Bahá'í
 3. Budismo
  1. Mahayana
   1. Avalokiteśvara (iw)
   2. Sutra do Diamante (iw)
  2. Nirvana
  3. Theravada
   1. Canon Pali
  4. Budismo tibetano
  5. Vajrayana (iw)
  6. Zen
 4. Confucianismo
  1. Catro libros e cinco clásicos
 5. Hinduísmo
  1. Shivaísmo (iw)
  2. Visnuísmo (iw)
  3. Shaktismo (iw)
  4. Om (iw)
  5. Avatar
  6. Ayurveda (iw)
  7. Bhagavad Gita
  8. Brahma
  9. Brahman (iw)
  10. Dharma (iw)
  11. Ishvara (iw)
  12. Karma
  13. Krishna (iw)
  14. Kumbh Mela (iw)
  15. Rāmāyaṇa
  16. Rigveda (iw)
  17. Shiva
  18. Trimurti
  19. Upanishads
  20. Vedas (iw)
  21. Vedanta
  22. Visnú
  23. Ioga
 6. Xainismo
 7. Xintoísmo
 8. Sikhismo
  1. Gurú Granth Sahib (iw)
  2. Templo Dourado
 9. Taoísmo
  1. Tao Te Ching

Relixións tradicionais, 7Editar

 1. Relixións tradicionais africanas
 2. Relixión tradicional chinesa (iw)
  1. Emperador de Xade (iw)
 3. Xamanismo
 4. Zoroastrismo
  1. Avesta
  2. Parsi (iw)

Esotérico, maxia e mitoloxía, 52Editar