Por vulnerabilidade entendemos as características dunha persoa ou grupo dende o punto de vista da súa capacidade para anticipar, sobrevivir, resistir e recuperarse do impacto dunha ameaza natural. Implica unha combinación de factores que determinan o grao ata o cal a vida a subsistencia de alguén queda en risco por un evento distinto e identificable da natureza ou da sociedade.

A vulnerabilidade supón tamén o grao de dano expresado en tanto por un de perdas (vidas, perdas económicas...) respecto ó total exposto a un determindado evento.

Véxase tamén editar