Viscosidade dinámica

A viscosidade é unha magnitude característica dun fluído. A viscosidade defínese como a resistencia ó movemento que presenta un fluído debido á acción de forzas tanxenciais. Distínguese habitualmente entre viscosidade dinámica () e viscosidade cinemática(). Matematicamente está definida na lei de Newton como:

Nesta expresión:

  • é a tensión tanxencial.
  • é a viscosidade dinámica.
  • e o gradiente de velocidade.