Vidro moldeado

Un vidro moldeado é unha peza de vidro translúcido, que pode ser macizo ou oco, que se obtén por prensado dunha masa fundida de vidro nuns moldes dos que toman a súa forma. Empréganse para a formación de tabiques translúcidos montados sobre formigón armado, tanto en forxados e paramentos verticais. Ten propiedades de illamento térmico, atenuación acústica e boa resistencia ao fogo.

Vidro moldeado dobre

Os moldeados poden ser:

  • Sinxelos: formados dun so elemento.
  • Dobres: formados por dous elementos independentes que, soldados entre si, dá lugar a unha soa peza con cámara de aire.