Vi ,editor de texto, orixinalmente escrito por Bill Joy no 1976, tomando recursos de ed e ex, dous editores de texto deficientes para UNIX, que trataban de crear e editar ficheiros, de alí, a creación de "vi". Hai unha versión mellorada chamada Vim, pero Vi é un editor de texto que se atopa en (case) todos os sistema de tipo Unix, de forma que coñecer a forma de usalo é unha axuda ante operacións de emerxencia en diversos sistemas operativos.

Manexo de vi

editar

Editar un ficheiro:

vi nomedoficheiro.txt

Para saír ou gardar debemos pulsar Esc e escribir:

:q - Saír

:x - Para gardar o ficheiro (Gardarase no directorio no que estábamos)

:q! - Para saír sen facer caso ós cambios

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar