Velocidade de escape

A velocidade de escape é aquela que necesita calquera corpo, incluída a luz, para escapar da atracción gravitacional da Terra, ou calquera outro obxecto de gran masa; e desprazarse no espazo seguindo unha traxectoria parabólica e conseguir chegar a unha hipotética distancia infinita con velocidade cero. A velocidade de escape na superficie da Terra é de 40 320 km/h, o que equivale a 1,12·10⁴ m·s⁻¹.

O foguete espacial Atlantis sendo lanzado na misión STS-71. Necesita conseguir a velocidade de escape para conseguir abandonar a Terra.

A velocidades inferiores o vehículo espacial converteríase nun satélite artificial en órbita elíptica arredor do obxecto que o atraia.

Para calcular a velocidade de escape, úsase a seguinte expresión:

na cal:

Ve = Velocidade de escape.
G = Constante da gravitación universal (6,672 × 10-11 N m2/kg2).
M = Masa do corpo celeste (planeta, satélite ou estrela).
R = raio do corpo celeste.

Velocidade de escape dos planetas do sistema solar editar

Planeta Velocidade de escape na superficie
Mercurio 4,435 km/s
Venus 10,4 km/s
Terra 11,2 km/s
Marte 5,04 km/s
Xúpiter 59,5 km/s
Saturno 35,6 km/s
Urano 21,3 km/s
Neptuno 23,3 km/s

Velocidade de escape dos planetas ananos do sistema solar editar

Planeta anano Velocidade de fuga na superficie
Ceres 510 m/s
Plutón 1,3 km/s
Eris descoñecida

Nomes relacionados editar