VIP é unha sigla que provén do inglés Very Important Person (que significa Persoa Moi Importante). Emprégase para referirse a personaxes destacados, como políticos, empresarios, famosos etc, que asisten a eventos ou a recintos con zonas reservadas (aeroportos, hoteis, estadios, discotecas, concertos etc), e que requiren dunha atención especial e dun servizo exclusivo.

Así mesmo, existen os pases VIP, que se empregan en inauguracións, presentacións de produtos novos ou en festas privadas, e que lle garanten ó portador a consideración de VIP (aínda que non o sexa) no tocante a dereitos de acceso a zonas reservadas e servizos varios (comida, bebida etc).