Mosquis versión 1.0/beta. [Sede indulxentes: son de ciencias e escribo raro]