Eu son AlonsoMartinez. Galego, mais a maior parte das miñas contribuciós as fago en castelán, na Wikipedia en español. Interesome por personaxes galegos do século XIX, políticos, militares o xuristas, e tamén por temas xurídicos de atualidade. Teño editadas unha ducia de páxinas en galego.