• Solicitude de cambio de nome para proposta de bot. 24/07/2019.
  • Esta conta está destinada ao uso do Javascript Wiki Browser, de maneira que se poidan facer correccións en bloque con asistencia manual. A persoa ao cargo deste bot é Maria Zaos

AutoWikiBrowsermanualScriptCheckPage (commons.js)

Como usar un bot con Javascript Wiki Browser

SUL infoLista de usuarios por número de edicións

Tarefas e ferramentas Editar

Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos