Un tic é un movemento involuntario ou unha vocalización espasmódica,repetitivo e estereotipada, sen ritmo, que pode afectar calquera grupo muscular e se acentúan co estrés. Os tics motores ou vocais divídense en simples e complexos:

  • Simples, compóñense de contraccións repetidas e rápidas de grupos musculares funcionalmente similares, os tics vocais simples máis correntes son tusir, aclarar a gorxa, rosmar etc.
  • Complexos, parecen ser máis intencionados e rituais como os movementos para acicalarse, cheirar, saltar, tocar, ecopraxia e copropraxia. Os tics vocais complexos consisten en repetir frases e palabras fóra do contexto, coprolalia, palilalia e ecolalia.
Tic
Clasificación e recursos externos
Tics
Aviso médico.
Aviso médico.
Advertencia: A Wikipedia non dá consellos médicos.
Se cre que pode requirir tratamento, por favor, consúltello ao médico.

Clasificación editar

  • Trastorno de tics transitorios da infancia.
  • Trastorno de tics crónicos.
  • Trastorno de Guilles de la Tourette.